ArCADia-ARCHITEKTURA – nowości w wersji 9

W nowej wersji ArCADii-ARCHITEKTURY na schodach tarasach czy balkonach będzie można wprowadzić balustrady. Po wprowadzeniu schodów wystarczy je zaznaczyć i po włączeniu opcji wstawiania balustrady na schodach wybrać krawędź lewą lub prawą lub obydwie, a balustrada w odpowiednie miejsce zostanie wstawiona. Można ja będzie edytować, zmieniać poszczególne elementy słupki, wypełnienia czy mocowania. Będzie można także np. wyłączać niepotrzebne elementy pojedyncze […]

Czytaj dalej

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU –nowy moduł

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU to nowy moduł pozwalający np. na zaprojektowanie przestrzeni przydomowej wraz ogrodzeniem lub parku, wraz z placem zabaw lub „ścieżkami zdrowia” jeśli połączymy nowy moduł z nową biblioteką ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU.     Pierwsza wersja modułu pozwala na wprowadzanie obszarów, którymi mogą być chodniki, ulice, rabaty, trawniki itd. Wyznaczenie ich może odbyć się poprzez wskazanie ich obrysu, dzięki czemu obszar […]

Czytaj dalej

Balustrada na schodach

Od wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0 istnieje możliwość wprowadzenia do projektu balustrady. Można ją wstawić na tarasach, balkonach czy np. na schodach. Nie jest ona wprowadzana automatycznie wraz ze schodami, ale po zaznaczeniu istniejących w projekcie schodów z okna edycji lub ze wstążki Architektura można wybrać opcje Wstaw balustradę na schody. Dostosuje się ona wówczas do biegu i wstawi słupki na środku […]

Czytaj dalej

Edycja balustrady

Wprowadzoną balustradę głównie modyfikujemy w oknie dialogowym zmieniając jej parametry, skrypty poszczególnych elementów, czy np. przez wyłączanie poszczególnych słupków. Mamy jednak możliwość jeszcze dodatkowych modyfikacji. Możemy dodawać i usuwać punkty na balustradzie. Dodanie punktu wprowadza we wskazanym miejscu słupek, który dzieli dotychczasowy segment balustrady na dwie części. Dodanie takiego słupka może być po to, żebyśmy np. mogli zmienić rzut balustrady, […]

Czytaj dalej

System ArCADia 6.7- nowości

Nowa wersja systemu ArCADia wnosi kilka udogodnień szczególnie dla osób projektujących w module ArCADia-ARCHITEKTURA, która także zmieni numer wersji. Nową wersja w systemie ArCADia 6.7 będą też miały moduły ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE oraz ArCADia-3D MAKER. Pierwsza wersja modułu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE otrzyma nową nazwę ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE. Dojdą także dwa zupełnie nowe moduły ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU oraz ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE. Ale nie o tych […]

Czytaj dalej

Skalowanie widoku: milimetry, metry czy centymetry

Domyślną jednostka rysowania w systemie ArCADia są centymetry. Jest to zdefiniowane we właściwościach widoku i tak właśnie można to w dowolnym momencie zmienić. Najpierw jednak musimy mieć pierwszy widok, dlatego jeśli chcemy zacząć rysować w innych jednostkach niż domyślne zacznijmy od wstawienia widoku. Na wstążce System znajduje się opcja Wstaw rzut. Opcja wstawiamy uchwyt widoku i ty uwaga dość ważna. […]

Czytaj dalej

Elementy prętowe w konstrukcji altany

29Wszelkie elementy konstrukcji szkieletowej najlepiej w module ArCADia-ARCHITEKTURA wykonywać elementami prętowymi.   Ten projekt altany powstał wyłącznie przy użyciu elementów prętowych, wprowadzanych pionowo, poziomo i pod kątem. Oczywiście początek to elementy pionowe. Wybieramy opcję (znajduje się na wstążce Architektura) i przed wprowadzeniem wchodzimy we właściwości. Definiujemy wysokość (wpisując go w polu Wysokość końca), wybieramy przekrój i zadajemy jego wielkości. Nie […]

Czytaj dalej

Ogród zimowy

22Altany, ogrody zimowe i inne elementy wykonane z konstrukcji szkieletowych w module ArCADia-ARCHITEKTURA można tworzyć na różne sposoby. Jeśli w naszym projekcie chcemy wprowadzić szklarnie lub ogród zimowy, czyli zamknięta szklaną przestrzeń, to podstawą będą albo same ściany, albo ściany z wprowadzonymi weń oknami.   Powyższy przykład stworzony jest następująco: Zarys ogrodu zimowego został obrysowany cienkimi ścianami.   Powyżej przykładowa […]

Czytaj dalej

Różnicowanie tekstury na ścianach – sposób 2.

Najprostszy przykład zróżnicowania kolorystyki elewacji przez wprowadzenie trzech poziomych brył, o różnej szerokości i teksturze, umieszczonych na sobie, na ostatniej kondygnacji. W powyższym przypadku pionowe pasy to słupy. Troszkę więcej pracy będzie wymagało jeśli tekstura ma być zmieniona tylko na fragmencie ściany.   Powyższy przykład ma na fragmencie ściany między oknami nałożoną bryłę, a raczej kilka. Cienkie pasy ułożone jeden […]

Czytaj dalej

Otwieranie projektów miedzy wersjami programu ArCADii, INTERsoft-INTELLICAD i innymi programami CAD

System ArCADia wspomagający projektowanie BIM jest integralną częścią programów ArCADia, ArCADia LT i ArCADia PLUS. Można go także zainstalować na programie AutoCAD (ArCADia AC). Projekty, które są rysowane opcjami tego systemu są widoczne jako elementy CAD, ale mają właściwości odtwarzanie, modyfikowane i widoczne tylko na tym systemie. Oznacza to, że projekty można otwierać na dowolnych programach CAD, rysunki wówczas będą […]

Czytaj dalej
1 2 3 17