Projektowanie dachu – wprowadzanie facjatki

Facjatki mogą być nasadzane (czyli ściany zaczynają się od połaci dachu i idą do dachu facjatki) lub ich ściany idą od podłogi pomieszczenia, aż do dachu facjatki. Obie wersje wprowadza się w ten sam sposób, tylko w trochę innych miejscach i po wstawieniu musimy dla nich wykonać inne operacje. Zaczniemy od najprostszego przykładu, facjatka w licu elewacji. Najważniejszą zasadą przy […]

Czytaj dalej

Jak stworzyć dach mansardowy

W programie ArCADia-ARCHITEKTURA nie ma opcji „Wstaw dach mansardowy”, co oczywiście nie oznacza, że w programie nie da się uzyskać takiego dachu. Powyższy dach jest zbudowany z dwóch dachów o różnych spadkach. Pierwszy, dolny, ma ustawione połacie pod kątem 60 stopni. I co najważniejsze, ma zdefiniowaną opcję Ograniczenie poziome dachu (p) na wysokości 320 cm. Drugi dach zaczyna się o 26,5 cm […]

Czytaj dalej