Pierwszy projekt – część 1

Na początek projektowania w ArCADia-ARCHITEKTURA wybierzemy istniejącą mieszkanie, dokładniej kawalerkę, którą wprowadzimy do rysunku. Na pasku narzędzi ArCADia-ARCHITEKTURA klikamy na ikonie  Wstaw ścianę. W wyświetlonym oknie należy wybrać szablon Architektury i zatwierdzić poprzez OK. W oknie wstawiania wybieramy jedną ze zdefiniowanych ścian: Zaczynamy rysować ścianę od prawego górnego narożnika ekrany roboczego. Na pasku stanu (na dole ekranu) włączamy opcję ORTHO […]

Czytaj dalej

Podstawy działania programu: Menadżer projektu

Podstawy działania programu Menadżer projektu Menadżer projektu pozwala na zarządzanie  wszystkimi elementami programu ArCADia-ARCHITEKTURA: budynkami, kondygnacjami, ścianami, stolarką, itd. Wywołanie: Program ArCADia: •    Wstążka Widok? grupa logiczna Pokaż/ukryj?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu •   Pasek stanu?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD: •  Pasek narzędzi?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu Menadżer projektu pozwala na: definiowanie widoczności, koloru rysowania i drukowania. Każdy budynek jest  podzielony […]

Czytaj dalej