Oś ściany na zewnątrz

Tak wygląda poprawnie zdefiniowana ściana.   Oczywiście ściana może mieć dowolną ilość warstw; cześć z nich może być ukryta (np. tynki, paroizolacja itp. – warstwy, które na rysunku nie są nam potrzebne), ale oś zazwyczaj znajduje się na środku warstwy konstrukcyjnej. Zazwyczaj, ponieważ zdarzają się ściany, w których tak nie jest i dlatego właśnie położenie osi definiowane jest przez użytkownika. […]

Czytaj dalej

Ściana szczytowa z ogniomurem a programie ArCADia-ARCHITEKTURA

Ściana wystająca ponad dach może być zdefiniowana na dwa sposoby: parametrami ściany lub dachem. W powyższym przypadku ogniomur został stworzony samą ścianą. Ściana została podzielona na dwie części, w miejscu, gdzie znajduje się kalenica. Ściana musiała być podzielona, ponieważ prócz ściany prostokątnej mamy w programie jeszcze tylko ścianę trapezową, której możemy zadać wysokość tylko na jej początku i końcu. Nie […]

Czytaj dalej

Okna przez dwie kondygnacje

Zdarza się, że potrzebujemy wprowadzić okno miedzy kondygnacjami lub ciągnące się przez dwie kondygnacje. Najczęściej takie okna wprowadzane są na klatkach schodowych czy w miejscach, które pozwalają doświetlić schody. Program ArCADia-ARCHITEKTURA pozwala wprowadzić okno, drzwi oraz otwór tylko w jedna ścianę, co oznacza, że nie można tych elementów wstawić tak, żeby były kawałkiem na ścianie parteru i drugim kawałkiem na […]

Czytaj dalej

Jak zmienić grubość kreskowania ścian?

Grubości linii zmieniane są w każdym elemencie w oknie właściwości lub oknie edycji. Kreskowanie ścian, słupów i innych elementów przeciętych przekrojem lub cięciem kondygnacji zależne jest od materiału, który jest zadany dla elementu lub warstwy. Dlatego nie zmienimy grubości kreskowania w miejscu definicji pisaków. Materiał, rodzaj kreskowania i jego kolor definiowany jest w oknie właściwości. Jednak grubości kreskowania tu nie […]

Czytaj dalej