Dach dwuspadowy na budynku o rzucie litery L

Domyślnie dach w programie ArCADia wprowadzany jest jako wielospadowy. Tyle spadków ile ścian znajdzie program na obrysie. Po wstawieniu dach może być modyfikowany, dzięki czemu może się stać dachem dwuspadowym, naczółkowym, jednospadowym czy „płaskim”. Jednak pamiętajmy, że na jednej krawędzie, na całej długości jest zawsze taki sam, czyli albo jest to pochylona połać, albo ściana szczytowa.

Czy w związki z tym nie da się na budynku o rzucie L wstawić dwuspadowego dachu? Z trzeba szczytami?

Da się, choć nie bez małego obejścia automatycznego wprowadzania dachu.

Jeśli bowiem wybierzemy opcje Dach automatycznie (opcja dostępna na wstążce Architektura) i klikniemy wewnątrz obrysu budynku, to dostaniemy dach wielospadowy.

I nawet po modyfikacji w oknie właściwości nie uzyskamy trzech ścian szczytowych.

Co w taki razie powinniśmy zrobić? Lekko zmienić obrys wprowadzanego dachu.

Zaczynamy od tego, że liniami lub elementami pomocniczymi szkicujemy nowy kształt rzutu. W miejscu gdzie ma być trzeci szczyt, rysujemy linię równoległą do obrysu w odległości np. 5 cm (nie mniej niż 3cm). Określamy też szerokość tej ściany szczytowej przez narysowanie linii prostopadłej do szczytu.

Następnie wprowadzamy Dach, opcją która pozwala na wskazanie ręczne poszczególnych narożników obrysu. Oczywiście wprowadzi się dach wielospadowy, ale już teraz widać, że ma więcej połaci niż poprzednio i że będzie można go odpowiednio zmodyfikować.

W oknie właściwości definiujemy dla trzech połaci, że są ścianami szczytowymi. Dalsze postepowanie zależy od tego, jak dach ma wyglądać. Jeśli zatwierdzimy ustawienia dach będzie wyglądał jak poniżej.

Jeśli dach ma mieć kalenice obu części na jednym poziomie, to trzeba podnieść wysokość ściany kolankowej w części połaci.

Efekt będzie wówczas taki.