Przenumerowanie okien i drzwi

Rysując rzuty w systemie ArCADia program automatycznie nadaje numeracje elementom wprowadzonym do projektu. Niektóre elementy mają tylko ID, którego nigdzie nie wykorzystujemy. Dla okien, drzwi, pomieszczeń natomiast numer, który otrzyma jest istotny i będzie później wykorzystany. Jeśli wprowadzamy zapisane do Biblioteki projektu i (lub) Biblioteki globalnej, okna to otrzymują one numer wraz z oznaczeniem Symbolu typu, czyli na rzucie zostają opisanej jako O1, O2 itd. Dla drzwi analogicznie D1, D2 itd. Oczywiście takie oznaczenia są wyłącznie wówczas, jeśli dane okno lub drzwi mają zapisany Typ.
W przypadku okien i drzwi nadawane są kolejne numery przy wprowadzaniu elementów. To należy pamiętać, ponieważ oznacza to, ze każdy kolejny taki sam element, zawsze dostanie kolejny numer.
Wydaje się to oczywiste, ale jak wstawimy zestawienia, to nagle się okazuje, że coś jest nie tak. Mamy O1, O3, O4, O7 itd. Co się stało przy projektowaniu?
Powtórzmy, program nadaje zawsze kolejny numer, ostatnio miał O4, więc kolejne zapisane okno będzie miało symbol O5, nie ma dla programu znaczenia, że my w między czasie usunęliśmy okno O2. Ostatnio było zapisane O4, więc mimo, że O2 już nie ma, program kolejne okno oznaczy jako O5. Stąd biorą się luki w numeracji w zestawieniach stolarki.
Nie proponuje na bieżąco korygować symboli, choć oczywiście można. Najlepiej jednak, po stworzeniu modelu i wstawieniu zestawień sprawdzić jak one wyglądają. Wówczas albo ręcznie albo automatycznie przenumerować odpowiednie elementy.
Jeśli chcemy skorzystać z udogodnień programu, wystarczy zaznaczyć jedno z okien na rzucie i w oknie edycji wybrać Przeindeksuj symbol typu okien lub Przeindeksuj symbol typu okien /drzwi specjalnych, w zależności od tego jakie okno zostało zaznaczone. Oczywiście elementy te mają wspólne Symbole typu, ale jednak są innymi elementami, więc i opis może się pokazać inny.

Po wybraniu opcji program pokaże poniższe okno, w którym będzie można ręcznie zmodyfikować istniejące Symbole typu lub po wpisaniu pierwszego symbolu w polu Indeks początkowy przeindeksować automatycznie wszystkie dostępne elementy.

Jeśli program napotka na okno, które nie zostało zapisane do Biblioteki projektu lub Biblioteki globalnej to zapyta, czy zrobić to automatycznie. Jeśli wybierzemy przycisk Tak, wówczas program zapisze wszystkie niezapisane okna, a w nazwie wprowadzi ich wymiary. Jeśli kliknięty zostanie przycisk Nie, wówczas program przerwie indeksowanie i trzeba będzie te elementy zapisać samodzielnie. Pamiętajmy jednak, że w powyższym oknie można tylko zobaczyć właściwości danego elementu.

Jak widać powyżej, nie da się zmienić i zapisać ustawień. Trzeba zamknąć okno Przeindeksuj symbole typu, znaleźć na rysunku lub we właściwościach zestawienia stolarki dane okno, wejść we właściwości i zapisać go do biblioteki. Wówczas automatycznie zostanie zadany kolejny numer w symbolu, który zapewne dobrze byłoby zmienić ręcznie na jeden z wolnych wcześniejszych oznaczeń.

Analogicznie postępujemy z drzwiami.