Projekt 2 – 10. Przekroje, elewacji i widoki kondygnacji

Jeśli projekt mamy już gotowy, możemy zabrać się za dopracowanie dokumentacji. Możemy wprowadzić przekroje, elewacje i rzuty kolejnych kondygnacji. Najlepiej zrobić to na koniec projektu, gdyż każdy kolejny widok może spowolnić pracę w projekcie. Domyślnie widoki są bowiem odświeżane automatycznie, czyli każda zmiana jest odrysowywana w każdym widoku po kolei. Jeśli we właściwościach widoku zdefiniujemy odświeżanie Ręczne, wówczas praca stanie […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 9. Prezentacja projektu (wizualizacja)

W poprzednich częściach został zbudowany dom jednorodzinny. W tej części postaramy się pokazać go jak najkorzystniej w widoku 3D i zapisać wizualizacje z kamer istniejących w projekcie. Zaczniemy od wprowadzenia balustrad na balkonie i na schodach przy wejściu. Sposób na tworzenie balustrad już opisywałam, poniżej pokaże jeszcze jedną możliwość, która doszła dzięki opcji Słup stalowy. Zaczniemy od słupa wstawionego pionowo, […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 8. Wprowadzenie terenu

W poprzednich częściach zbudowaliśmy dom jednorodzinny. W tej części wprowadzimy teren. Teren w projekcie można wprowadzić w dowolnym momencie. W naszym projekcie teren będzie lekko spadał w stronę wejścia do budynku i będzie tam niższy o około 90cm w stosunku do poziomy od strony ogrodu. Przed wstawieniem terenu wprowadzimy jeszcze taras, który określi nam dokładny poziom terenu od strony ogrodu. […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 7. Wprowadzanie i modyfikacja dachu

W poprawnych częściach zbudowaliśmy trzy kondygnacje i nakryliśmy je domyślnym dachem. Teraz zaznaczamy wprowadzony dach i wchodzimy we właściwości. Powyżej domyślne ustawienia połaci, które zaraz zmodyfikujemy dla uzyskania dachu dwuspadowego. Na podglądzie dachu zaznaczamy połać 2, zaznaczy się automatycznie zarówno na podglądzie jak i poniżej w tabeli, w której w kolumnie Ściana szczytowa zaznaczamy pole. To samo robimy dla połaci […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 6. Tworzenie poddasza

W poprzednich częściach został stworzony rzut parteru i fundamentów. Teraz stworzymy nową kondygnacje powyżej, zmienimy jej rzut ścian, zmodyfikujemy strop parteru i wprowadzimy dach. Zaczynamy od tworzenia nowej kondygnacji powyżej. W tym celu klikamy w oknie Menadżera projektu na Parter i z menu kontekstowego (dostępnego pod prawym klawiszem) wybieramy Dodaj kondygnację powyżej. W oknie nowej kondygnacji definiujemy wysokość i co kopiujemy […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 5. Wprowadzanie schodów

W poprzednich częściach zostały wprowadzone dwie kondygnacje, nakryte stropami. W korytarzu, pomieszczeniu między sienią a przedpokojem, wstawimy schody zabiegowe. Po wybraniu  opcji klikamy na krawędź ściany (zewnętrzny obrys schodów). Przydatny, przez chwilę (tylko dla początku schodów), będzie Bliski punkt zaczepienia. Kolejnym punktem będzie zakrzywienie biegu, czyli narożnik pomieszczenia. Możemy wskazać lub podać szerokość biegu. Jeśli chcemy podać szerokość, to z […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 4. Tworzenie pomieszczeń, wprowadzanie podłogi i stropu

W poprzednich częściach zostały stworzone dwie kondygnacje. Teraz zdefiniujemy pomieszczenia i nałożymy strop na parterze. Zaczynamy od pomieszczeń. Przełączamy się na kondygnacje Parter klikając dwukrotnie na nazwie kondygnacji w oknie Menadżera projektu. Kondygnacja aktywna ma pogrubioną nazwę i żółtą ikonę przed nazwą. Zaczniemy od tego, że z otwartej przestrzeni z lewej strony budynku wydzielimy kuchnie i salon wraz z jadalnia. […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 3. Fundamenty, czyli nowa kondygnacja poniżej

W poprzednich częściach wprowadziliśmy rzut ścian, w nie okna i drzwi. Teraz stworzymy kondygnację fundamentu. W oknie Menadżera projektu klikamy na nazwę kondygnacji lewym klawiszem myszy, następnie prawym klawiszem i wybieramy Dodaj kondygnację poniżej. W wyświetlonym oknie wprowadzamy dane kondygnacji (nazwę, wysokość i co kopiujemy). Stworzona kondygnacja zostaje automatycznie przełączona na aktywną i można na niej wprowadzać ławy fundamentowe. Wybieramy […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 2. Wprowadzanie okien i drzwi

W poprzedniej części wprowadziliśmy ściany. Teraz wprowadzimy w nie drzwi i okna. Zanim jednak do tego dojdziemy zmniejszymy ilość osi w siatce modularnej tak, żeby rysunek stał się bardziej czytelny. Zaznaczamy te osie, na których nie ma ścian nośnych lub zewnętrznych (pomijamy osie znajdujące się poza budynkiem, będą nam potrzebne przy kolejnej kondygnacji). Zaczynamy wstawianie okien od wyboru ikony  Wstaw […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 1. Wprowadzanie ścian

Projekt zaczynamy od wstawienia pierwszego widoku jakim jest rzut. W tym celu w oknie Menadżera projektu wybieramy ikonę  Wstaw rzut i pokazujemy położenie uchwytu. Dobrze jest jeśli uchwyt nie wchodzi nam na rysunek i nie przykrywa jego elementów. Po wskazaniu położenia uchwytu widoku definiujemy Budynek. W tym celu należy kliknąć na ikonę  Dodaj nowy budynek znajdującą się w oknie Menadżera […]

Czytaj dalej
1 2