Co jest brane pod uwagę przy obliczaniu kubatury

Obliczanie kubatury z opcji Zestawienia i powierzchnie odbywa się na podstawie pomieszczeń i otaczających je elementów, czyli ścian, stropów, podłóg na gruncie i dachu. Oznacza to, że balkony, przejścia miedzy budynkami nie są wliczane w kubaturę budynku, póki nie są pomieszczeniami. Jeśli przejście pod budynkiem, nadwieszenia lub balkony maja być obliczone to należy je zamknąć ścianą wirtualną, tworząc tym pomieszczenia, […]

Czytaj dalej

Funkcje pomieszczeń

Przy budynkach wielorodzinnych czy też użyteczności publicznej zestawienie pomieszczeń powinno mieć podział na funkcje. Powyżej przykładowe zestawienia z programu ArCADia-ARCHITEKTURA. Pierwsze dwa zestawienia pomieszczeń budynku biurowego pochodzą z jednego z przykładowych projektów zawartych w programie. Otwierając projekt łatwo sprawdzić tok postepowania dla podziału pomieszczeń. W oknie właściwości pomieszczenia w panelu Parametry typu znajduje się zakładka Inne. W tej zakładce należy […]

Czytaj dalej