Krajobraz – zmiana obiektu 2 i 3D

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ma możliwość wprowadzenia roślin, które są pokazane w sposób schematyczny. Zarówno symbol 2D jak i jego prezentację 3D można zmienić i np. zapisać do biblioteki programu.

Dla przykładu powyżej widać wprowadzoną roślinę o domyślnym wyglądzie. Najpierw zmienimy jej wygląd 2D. Wchodzimy do okna właściwości i upewniamy się, że podgląd rośliny jest ustawiony na symbol 2D.

Teraz klikamy ikonę  i z biblioteki obiektów 2D wybieramy odpowiedni symbol. Jeśli sami go zdefiniowaliśmy to z lewej strony okna wybieramy Biblioteka użytkowania i znajdujemy swój symbol. Jeśli nie mamy takiego symbolu możemy przeszukać bibliotekę programu wpisując nazwę w polu Szukaj. Najwięcej symboli roślin znajduje się w katalogu Biblioteka standardowaSymbole w rzucieRośliny.

Wybieramy symbol i klikamy OK.

Od tej pory symbol tej rośliny jest zmieniony. Jeśli chcemy zmienić wygląd 3D to w oknie właściwości musimy przełączyć podgląd na Widok 3D.

Znów klikamy na ikonę  i tym razem wybieramy roślinę z obiektów 3D. Możemy posłużyć się obiektami z katalogu Biblioteka standardowa – obiekty zewnętrzne – drzewa, możemy wybrać coś z obiektów, które znaleźliśmy w internecie w formatach 3ds, o2c czy aco lub z dodatkowych bibliotek ArCADia-OGRÓD lub ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU.

 

Jeśli po zmianach zapiszemy Typ rośliny do Biblioteki globalnej to będziemy go mogli użyć w dowolnym kolejnym projekcie.