Rozkładanie rzutów

Pracując w systemie ArCADia tworzymy trójwymiarowy model budynku. Elementy wprowadzamy na rzucie, ale przez zadawanie im wszystkich parametrów odrysowują się one w Widoku 3D pokazując swoją geometrię. Rysujemy kondygnacje, potem koleją definiując czy leży ona nad czy pod poprzednią. Tworzy się w ten sposób spójny model budynku. Na rzucie widzimy wszystkie kondygnacje. Z czasem elementów jest coraz więcej, więc zaczynamy wyłączać niepotrzebne w danej chwili kondygnacje.

Wcześniej pracując w różnych programach CAD, w których projekty powstawały z linii, kondygnacje rysowane były obok siebie. Nie tylko dla bardziej przejrzystej pracy, ale dlatego, że nie budowały żadnego modelu, były tylko płaskimi rysunkami, które położone były obok siebie.

Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do takiej pracy, a jednak chce korzystać z różnych udogodnień projektowania w systemie ArCADia to oczywiście możemy położyć kondygnacje obok siebie. Ale, i tu jest duże ale. Nie rysujemy kolejnych kondygnacji obok siebie, ponieważ nie stworzymy w ten sposób jednolitego modelu budynku. Rysujemy pierwszą kondygnacje, dodajemy drugą i wstawiamy rzut, to on pozwoli na położenie kondygnacji obok siebie.

W szczegółach będzie to wyglądało tak:

Mamy pierwszą kondygnację.

W oknie Menadżera projektu dodajemy kolejną kondygnację poniżej lub powyżej. Definiujemy parametry i czy coś kopiujemy z istniejącej kondygnacji.

Jeśli jest choć w części podobna, proponuje zaznaczyć Kopiuj zawartość zaznaczonej kondygnacji, niepotrzebne elementy można usunąć lub przeedytować.

 

Widzimy obie kondygnacje na sobie. Jeśli mają leżeć obok siebie, to znów wracamy do okna Menadżera projektu i klikamy na Plus umieszczony w prawym górnym narożniku okna. Z wyświetlonej listy wybieramy Wstaw rzut.

 

Wstawiamy rzut, pokazane są wszystkie kondygnacje. Teraz na oknie Menadżera projektu wybieramy kondygnację, na której będziemy pracować. Klikamy na niej dwukrotnie, żeby stała się aktywna. Następnie wyłączamy pozostałą kondygnacje.

 

Na pierwszym widoku także wybieramy kondygnację, na której pracujemy a drugą wyłączamy.

Analogicznie postępujemy z kolejnymi dodanymi kondygnacjami.

Okno Menadżera projektu wygląda wówczas tak: