Poruszanie się w widoku 3D

Domyślnie przy rysowaniu widok 3D jest nieaktywny, co wdać na jego belce głównej Widok 3D – [Nieaktywny] i przez tło, które jest szare. Jeśli widok 3D uaktywnimy (klikając na niego dwukrotnie lub klikając na zakładkę Widok 3D w oknie Menadżer projektu) to napis na belce zostanie zmieniony na Widok 3D – [Aktywny] i tło także zostanie zmienione domyślnie na żółte. […]

Czytaj dalej

Wymiar dowolny

W zależności od tego, czy pracujemy na programie ArCADia, ArCADia-INTELLICAD, AutoCAD, czy ArCADia-START mamy dostęp do różnego wymiarowania. Jeśli pracujemy na jednym z trzech pierwszych wymienionych programów, to model systemu możemy zwymiarować opcjami CAD. W każdym przypadku możemy korzystać, co proponuję, z wymiarów systemu. Wymiar ten jest przypisany do elementu i razem z nim będzie przesuwany i modyfikowany. Jest też […]

Czytaj dalej

Dach jednospadowy

O dachu pisałam już kilka razy, opisując szczególne przypadki i tworzenie bardziej skomplikowanych dachów. Tym razem będzie to opis prostego jednospadowego dachu. Dach zawsze wprowadzamy w następujący sposób, niezależnie od tego jak ma wyglądać. Wybieramy jedną z opcji wstawiania: Dach, Dach automatyczny lub Dach prostokątny. Definiujemy kąt pochylenia (na początku dla wszystkich połaci), wysokość ścianki kolankowej i okap. Następnie, w […]

Czytaj dalej

Dach dwuspadowy

Dla przypomnienia w ArCADia-ARCHITEKTURA nie łączymy dachów, tworzymy jeden jeśli ma być ze sobą powiązany. Jeśli nie to wprowadzamy dwa lub trzy niezależne. Jeśli nasz budynek ma kształt jak na poniższym rysunku, a dach ma być ze sobą powiązany to tworzymy go jednym dachem. Jeśli jednak dach na różnych częściach budynku nie styka się, bo wysokości są zbyt duże, to […]

Czytaj dalej

Opis elementu

W nowej wersji programu ArCADia-ARCHITEKTURA (8) zmieniony został opis elementu. W poprzednich wersjach opis był nieedytowalny i zawsze pokazywał wszystkie warstwy elementu opisywanego, nawet te, które były wyłączone z widoku na rysunku. Na początku rzuci się nam w oczy właśnie to, że po wstawieniu opisu nie ma warstw wyłączonych z widoku. Po wejściu w okno właściwości wszystko się wyjaśnia, bo […]

Czytaj dalej

ArCADia-ARCHITEKTURA 8, zmiany na przekroju

W nowej wersji programu do pewnego stopnia został przebudowany przekrój. Ponieważ pojawiła się także wersja 64-bit (ArCADia 10), przekroje można było zmodyfikować. Teraz potrzebują one więcej pamięci RAM, którą może przydzielić wersja 64-bit. Do tej pory wyłączenie czegokolwiek z przekroju wyłączało element i nic się pod nim nie pokazywało. Jeżeli przed ścianą stał słup, zakrywając okno, to po wyłączeniu słupa […]

Czytaj dalej

ArCADia-ARCHITEKTURA 8 zmiany w schodach

W nowej wersji ArCADia 6.5 zostały zmodyfikowane schody. Do tej pory w programie można było wstawić wyłącznie podstopnicę. Teraz została dodana stopnica wraz z możliwością zdefiniowania noska, a dodatkowo, po wyłączeniu podstopnicy, można włączyć policzki, które utrzymają ażurowe schody. Przy wprowadzeniu schodów domyślnie wprowadzamy podstopnicę i stopnicę, ale zarówno przed, jako i po wprowadzeniu schodów można konstrukcję schodów zmodyfikować. Nie […]

Czytaj dalej

Zestawienia materiałów

Nowa wersja programu zestawia materiały zadane w ścianach, stropach, słupach, dachach, podłogach itd. Zestawienia te wstawiają się wszystkie jednocześnie lub tylko wybrane. Opis zawartości zestawień opisany jest w pomocy (chodzi o opis tego, co znajduje się w danej kolumnie), a to, jaka kolumna jest w zestawieniu, zależy już od użytkownika. UWAGA: Zestawienia pokazują wyliczoną z modelu objętość danego materiału i […]

Czytaj dalej

Zapis obrazu

W ArCADia-START istnieje możliwość zapisu obrazu z widoku 3D. Mając licencje na ArCADia-ARCHITEKTURA, zazwyczaj zapisujemy wizualizacje z nawet najprostszym renderingiem, żeby pokazać grę światła na bryle budynku. Zapisany widok 3D. Prosty rendering. Opcje zapisu renderingu mamy jednak w module ArCADia-ARCHITEKTURA, a nie każdy użytkowani systemu ten moduł posiada. Każdy użytkownik posiada natomiast możliwość zapisu widoku sceny w 3D, tylko że […]

Czytaj dalej

Multiwstawianie okien, drzwi, facjatek itd.

Jak już opisywałam nie ma kopiowania okien i drzwi poprzez opcje Kopiuj. Jest przenoszenie parametrów poprzez skopiowanie danych i ich wstawianie. Jeśli podczas wprowadzania okien wiemy już, że na danej ścianie chcemy wstawić np. 3 okna w odległości od siebie np 30 cm, to możemy skorzystać z opcji multiwstawiania.   Powyższe okno jest oknem wstawiania okien. Zaznaczona na górze ikona […]

Czytaj dalej
1 2