Import projektu z programu ArCon

Do programu ArCADia bryłę budynku można zaimportować z programów ArCon, Revit, ArchiCAD i Allplan. W tym opisie znajdą się informacje o połączeniu tylko z programem ArCon. W tym przypadku, niezależnie czy importujemy czy eksportujemy z ArCona obydwa programy musza być uruchomione. Jeśli program ArCon jest włączany opcja Uruchom jako administrator, to ArCADia lub ArCADia-INTELLICAD także musi być uruchomiony ta sama […]

Czytaj dalej

Przenoszenie budynku do innego projektu

Niestety, nie ma w programie takich poleceń jak Zapisz lub Eksportuj budynek, a co za tym idzie, nie ma też polecenia Importuj budynek. Jednak jeśli chcemy wprowadzić budynek z innego projektu do obecnego, możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeden jest oczywisty, choć trudny do wykonania, ponieważ nie możemy otworzyć nowego projektu, tylko projekt już istniejący (z budynkiem, który chcemy […]

Czytaj dalej