Elementy prętowe eksport do R3D3-Rama 3D

Do tej pory z ArCADii-ARCHITEKTURY do programu R3D3-Rama 3D można było przesłać dach w celu wykonania konstrukcji więźby. Do tego nie była potrzebna licencja na program R3D3-Rama 3D, można było przenieść dach, ze wszystkimi informacjami (otworami, facjatkami, oknami połaciowymi), stworzyć więźbę automatycznie lub ręcznie i przenieść ją do ArCADii-ARCHITEKTURY. Licencja była potrzebna do policzenia, czy konstrukcja jest dobrze zaprojektowana. W […]

Czytaj dalej

Przenoszenie budynku do innego projektu

Niestety, nie ma w programie takich poleceń jak Zapisz lub Eksportuj budynek, a co za tym idzie, nie ma też polecenia Importuj budynek. Jednak jeśli chcemy wprowadzić budynek z innego projektu do obecnego, możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeden jest oczywisty, choć trudny do wykonania, ponieważ nie możemy otworzyć nowego projektu, tylko projekt już istniejący (z budynkiem, który chcemy […]

Czytaj dalej

Dwa budynki na różnych wysokościach w jednym projekcie

Może się zdarzyć, że garaż przydomowy jest oddzielnym budynkiem. Może się też zdarzyć, że projektujemy osiedle domków szeregowych na małej skarpie. Może się zdarzyć dużo różnych projektów, w którym będziemy mieli więcej niż jeden budynek i będą one względem siebie przesunięte. Przesunięte w pionie, nie w poziomie rysunku. Ponieważ na rzutach budynków powinny być wstawione na parterze tudzież przyziemiu koty […]

Czytaj dalej

Dach „dwuspadowy” na prostokątnym budynku — inaczej

Czasem zdarza się dach nad budynkiem, który może niezupełnie wynika z rzutu, ale podkreśla funkcję i nadaje budynkowi ciekawą formę. Powiedzmy, że chcemy na prostokątnym obrysie budynku stworzyć dach z dwóch dachów dwuspadowych równoległych do siebie (ustawionych na końcach budynku) i połączonych także dwuspadowym dachem ułożonym prostopadle do niego. Trochę zawile? Poniższy rysunek wyjaśni wszystko. Najprościej można by zasymulować dach […]

Czytaj dalej