ArCADia-ARCHITEKTURA 6 – nowa wersja programu.

ArCADia-ARCHITEKTURA 6.0 Lista zawiera zmiany w module Architektura z  wersji  5.0 do 6.0 Tworzenie i edycja więźby dachowej z wykorzystaniem programu Rama3D (+zestawienia drewna) Przenoszenie elementów użytkownika ze starszej wersji programu po instalacji (dot.: biblioteki materiałów, typów, obiektów 2D i 3D). Nowe okna i drzwi skryptowe. Nowe typy wymiarowania (kątowe, promienia, długość ściany). Edycja własności obiektów 3D w bibliotece. Import obiektów […]

Czytaj dalej

Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5 (wprowadzona w ArCADia System 4.1)

Nowości w systemie Nowy przekrój: – tworzenie przekroju szybsze od 2 do 12 razy – wyeliminowane problemy z kolejnością elementów – możliwość tworzenia przekrojów stopniowych – możlwość obracania linii przekroju Ulepszenia w renderingu: – uwzględnienie źródeł światła – tryb nocny Własności elementów: – dostęp do atrybutów (pisaków, czcionek i powierzchni) z poziomu ActonBara i ItemBara – zmiana artybutów (pisaków, czcionek, powierzchni) […]

Czytaj dalej

Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 5.0 (wprowadzona w ArCADia System 4.0)

Nowe obsługiwane platformy – 64 bit (Autocady) – Autocad 2011 Nowości w systemie – nowy tryb 3d – ulepszony wygląd, – mapowanie tekstur, – szybsze działanie, – action-bar, – wielowybór, – własne drzewko – spacer – kolizje (edycja „co z czym”) – skrzyżowania – multischowek (kopiowanie całych branż) – kopiowanie kondygnacji z wyborem elementów – nowy sposób podawania punktu: „równoległy do” […]

Czytaj dalej

Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 4.5 (wprowadzona w ArCADia System 3.0)

Nowe elementy: – Rampy – Ściany łukowe – Schody kręte – Rendering – Podgląd 3d w dialogach Własności – Obsługa warstw podrysu z Menadżera Projektu – Polecenie tworzenia obiektów 2d z kresek – Ustawianie grubości linii na warstwie z Menadżera Projektu – Nowa funkcja „obróć budynek” – Współpraca z programem Arcon: import schodów zabiegowych, eksport/import facjatek, eksport terenu, import grubości […]

Czytaj dalej