Schody dwubiegowe

W powyższym projekcie wprowadzamy w korytarzu schody dwubiegowe. Zaczną się one równo z wnęką, szerokość biegu będzie miała 100cm, dokładnie tyle co głębokość spocznika. Możemy naszkicować schody liniami pomocniczymi, wprowadzić schody wyliczając długość biegu lub podając głębokość spocznika. W tym opisie wybiorę trzecia opcję.

Zaczynamy od wskazania początku schodów.

Klikamy w miejscu rozpoczęcia pierwszego biegu. Następnie wyznaczamy długość pierwszego biegu. Nie wiem dokładnie jaką będzie miał długość ten bieg, ale wiem, że spocznik ma mieć głębokość 100 cm. Dlatego z punktów zaczepienia wybieramy punkt Od.

Klikamy w narożniku pomieszczenia.

A w obszarze poleceń podajemy współrzędne końca biegu i zatwierdzamy poprzez Enter. W tym przypadku będzie to: @0,-100. Musimy pamiętać o znaku „@”, jeśli go pominiemy to spocznik rozpocznie się we współrzędnych bezwzględnych i trzeba będzie powtórzyć tą część wprowadzania schodów.

Jeśli chcemy podać szerokość biegu na oknie wstawiania należy kliknąć zaznaczoną powyżej ikonę i podać np. 100 cm. Następnie wyznaczamy spocznik, możemy wskazać punkt lub podać jego współrzędne względne rozpoczynając od „@” np. @-210,100.

Na koniec wskazujemy lub podajemy długość kolejnego biegu i wychodzimy z opcji klikając prawym klawiszem myszy.