Jak zmniejszyć wielkość pliku

Wielkość pliku (w MB) „odczuwalna” jest przy jego otwieraniu i zapisywaniu. Pamiętajmy, że zapisywanie pliku to także autozapis następujący co kilka minut podczas naszej pracy. Zmniejszyć wielkość pliku możemy na kilka sposobów: wyłączając niepotrzebne warstwy lub widoki, upraszczając symbole, usuwając nieużywane typy z dokumentu. Przy projektach wykonanych w systemie ArCADia BIM zmniejszyć projekt można przez podmianę widoku 2D dla elementów […]

Czytaj dalej

Paczka projektu – czyli przenoszenie projektu na inny komputer

Program ArCADia zapisuje wszystko co zostało narysowane w pliku projektu. Elementy, które dodajemy do projektu jako obiekty 2D, 3D, układy, czy tekstury są zapisywane jako odwołanie, czyli podawana jest do nich ścieżka. Co to oznacza? Oznacza to, to że przenosząc projekt na inny komputer wszystkie elementy projektu muszą być położone w tym samym miejscu. O ile korzystamy wyłącznie z bibliotek […]

Czytaj dalej

Układy

Układ to nic innego, jak grupa elementów, która po zapisaniu jest wprowadzana, przesuwana i kopiowana jak jeden obiekt. Nie jest jednak nim, ponieważ po wstawieniu, zaznaczeniu i wejściu we właściwości wyświetlane jest okno Wybór typu obiektu, w którym można wybrać, do których właściwości chcemy wejść. Grupa może składać się z takich samych elementów, np. słupów, lub z różnych obiektów, np. […]

Czytaj dalej

Typ a szablon, czyli jak zapisać własne ustawienia dokumentu i elementów

Dla zapisania własnych ustawień w systemie ArCADia mamy dwie możliwości: Typ i Szablon. Jaka jest między nimi różnica? Typ zapisuje parametry obiektu, a szablon jego sposób rysowania i domyślnie ustawienia pierwszego wprowadzanego elementu (np. typ pierwszej ściany, okna itp.). W typie zapisują się tylko niektóre paramenty elementu — tylko te, które znajdują się w panelu Parametry typu. Nie wszystkie elementy […]

Czytaj dalej