Szablony w nowej wersji programu

Szablon projektu został wprowadzony w wersji 5.0 programu ArCADia. Wówczas przy włączeniu pierwszej dowolnej opcji z programu wyświetlane było okno Menadżera szablonu. W szablonie zapisywane były wówczas domyślne ustawienia każdego elementu programu. Dla przykładu dla ścian określane były pisaki, ilość i rodzaj warstw. Dla okien zapisywane były pisaki, czcionki, wielkość i położenie okna. Kolejna wersja systemu 5.5 rozszerzyła zakres szablonu. […]

Czytaj dalej

Przenoszenie budynku do innego projektu

Niestety, nie ma w programie takich poleceń jak Zapisz lub Eksportuj budynek, a co za tym idzie, nie ma też polecenia Importuj budynek. Jednak jeśli chcemy wprowadzić budynek z innego projektu do obecnego, możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeden jest oczywisty, choć trudny do wykonania, ponieważ nie możemy otworzyć nowego projektu, tylko projekt już istniejący (z budynkiem, który chcemy […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 3. Fundamenty, czyli nowa kondygnacja poniżej

W poprzednich częściach wprowadziliśmy rzut ścian, w nie okna i drzwi. Teraz stworzymy kondygnację fundamentu. W oknie Menadżera projektu klikamy na nazwę kondygnacji lewym klawiszem myszy, następnie prawym klawiszem i wybieramy Dodaj kondygnację poniżej. W wyświetlonym oknie wprowadzamy dane kondygnacji (nazwę, wysokość i co kopiujemy). Stworzona kondygnacja zostaje automatycznie przełączona na aktywną i można na niej wprowadzać ławy fundamentowe. Wybieramy […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 2. Wprowadzanie okien i drzwi

W poprzedniej części wprowadziliśmy ściany. Teraz wprowadzimy w nie drzwi i okna. Zanim jednak do tego dojdziemy zmniejszymy ilość osi w siatce modularnej tak, żeby rysunek stał się bardziej czytelny. Zaznaczamy te osie, na których nie ma ścian nośnych lub zewnętrznych (pomijamy osie znajdujące się poza budynkiem, będą nam potrzebne przy kolejnej kondygnacji). Zaczynamy wstawianie okien od wyboru ikony  Wstaw […]

Czytaj dalej

Projekt 2 – 1. Wprowadzanie ścian

Projekt zaczynamy od wstawienia pierwszego widoku jakim jest rzut. W tym celu w oknie Menadżera projektu wybieramy ikonę  Wstaw rzut i pokazujemy położenie uchwytu. Dobrze jest jeśli uchwyt nie wchodzi nam na rysunek i nie przykrywa jego elementów. Po wskazaniu położenia uchwytu widoku definiujemy Budynek. W tym celu należy kliknąć na ikonę  Dodaj nowy budynek znajdującą się w oknie Menadżera […]

Czytaj dalej