Elementy prętowe eksport do R3D3-Rama 3D

Do tej pory z ArCADii-ARCHITEKTURY do programu R3D3-Rama 3D można było przesłać dach w celu wykonania konstrukcji więźby. Do tego nie była potrzebna licencja na program R3D3-Rama 3D, można było przenieść dach, ze wszystkimi informacjami (otworami, facjatkami, oknami połaciowymi), stworzyć więźbę automatycznie lub ręcznie i przenieść ją do ArCADii-ARCHITEKTURY. Licencja była potrzebna do policzenia, czy konstrukcja jest dobrze zaprojektowana. W […]

Czytaj dalej

Tworzenie własnych obiektów 3D

W nowej wersji moduł ArCADia-ARCHITEKTURA została dodana opcja zapisująca obiekty 3D z dowolnych elementów systemu. Do tej pory można było zapisywać Układy, czyli z różnych obiektów tworzone i zapisywane były grupy. I oczywiście opcja ta jest nadal dostępna, ale teraz została stworzona alternatywa, która zapisze elementy jako jeden i nie da się jej rozbić na poszczególne elementy. Obiekty 3D mają […]

Czytaj dalej

Elementy prętowe import z programu R3D3-Rama 3D

System ArCADia coraz częściej i ściślej zaczyna współpracować z programami konstrukcyjnymi. Z projektu ArCADii-ARCHITEKTURY możemy przenieść strop do modułu ArCADia-PŁYTA ŻĘLBETOWA, albo jako plik albo automatyczne przeniesienie. Dachy przechodzą do programu R3D3-Rama 3D, skąd wracają „uzbrojone” w więźbę. A teraz może też z tego właśnie programu prowadzić całą stalową konstrukcję potrzebną w projekcie. Najpierw oczywiście tworzymy projekt, wprowadzamy siatkę osi […]

Czytaj dalej

Opis elementu

W nowej wersji programu ArCADia-ARCHITEKTURA (8) zmieniony został opis elementu. W poprzednich wersjach opis był nieedytowalny i zawsze pokazywał wszystkie warstwy elementu opisywanego, nawet te, które były wyłączone z widoku na rysunku. Na początku rzuci się nam w oczy właśnie to, że po wstawieniu opisu nie ma warstw wyłączonych z widoku. Po wejściu w okno właściwości wszystko się wyjaśnia, bo […]

Czytaj dalej

ArCADia-ARCHITEKTURA 8, zmiany na przekroju

W nowej wersji programu do pewnego stopnia został przebudowany przekrój. Ponieważ pojawiła się także wersja 64-bit (ArCADia 10), przekroje można było zmodyfikować. Teraz potrzebują one więcej pamięci RAM, którą może przydzielić wersja 64-bit. Do tej pory wyłączenie czegokolwiek z przekroju wyłączało element i nic się pod nim nie pokazywało. Jeżeli przed ścianą stał słup, zakrywając okno, to po wyłączeniu słupa […]

Czytaj dalej

ArCADia-ARCHITEKTURA 8 zmiany w schodach

W nowej wersji ArCADia 6.5 zostały zmodyfikowane schody. Do tej pory w programie można było wstawić wyłącznie podstopnicę. Teraz została dodana stopnica wraz z możliwością zdefiniowania noska, a dodatkowo, po wyłączeniu podstopnicy, można włączyć policzki, które utrzymają ażurowe schody. Przy wprowadzeniu schodów domyślnie wprowadzamy podstopnicę i stopnicę, ale zarówno przed, jako i po wprowadzeniu schodów można konstrukcję schodów zmodyfikować. Nie […]

Czytaj dalej

Zestawienia materiałów

Nowa wersja programu zestawia materiały zadane w ścianach, stropach, słupach, dachach, podłogach itd. Zestawienia te wstawiają się wszystkie jednocześnie lub tylko wybrane. Opis zawartości zestawień opisany jest w pomocy (chodzi o opis tego, co znajduje się w danej kolumnie), a to, jaka kolumna jest w zestawieniu, zależy już od użytkownika. UWAGA: Zestawienia pokazują wyliczoną z modelu objętość danego materiału i […]

Czytaj dalej