Funkcje pomieszczeń

Przy budynkach wielorodzinnych czy też użyteczności publicznej zestawienie pomieszczeń powinno mieć podział na funkcje. Powyżej przykładowe zestawienia z programu ArCADia-ARCHITEKTURA. Pierwsze dwa zestawienia pomieszczeń budynku biurowego pochodzą z jednego z przykładowych projektów zawartych w programie. Otwierając projekt łatwo sprawdzić tok postepowania dla podziału pomieszczeń. W oknie właściwości pomieszczenia w panelu Parametry typu znajduje się zakładka Inne. W tej zakładce należy […]

Czytaj dalej