Dodawanie kondygnacji

Dodać kondygnację można wyłącznie w oknie Menadżera projektu poprzez zaznaczenie (kliknięcie) istniejącej kondygnacji i dodanie odpowiednio piętra powyżej lub poniżej. Dla dodania kondygnacji klikamy na nazwie istniejącej kondygnacji i albo z ikon, które pojawiły się na górze okna, albo po kliknięciu prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego, wybieramy odpowiednio  Dodaj kondygnację powyżej lub  Dodaj kondygnację poniżej. Jeśli wybierzemy wstawienie kondygnacji […]

Czytaj dalej

Jak stworzyć własny materiał

Biblioteka materiałów, z których możemy definiować np. ściany, oparta jest głównie na trzech normach zawierających materiały: Komponenty budowlane (PN-EN 6946), Materiały i wyroby budowlane (PN-EN 12524) oraz Materiały i wyroby budowlane (PN-EN 1745). Jeśli nie znaleźliśmy materiału, który jest nam potrzebny, to możemy go samodzielnie dodać do biblioteki. Na pasku narzędzi ArCADia-SYSTEM wybieramy ikonę  Edytuj bibliotekę materiałów (ikona ta będzie […]

Czytaj dalej

Oś ściany na zewnątrz

Tak wygląda poprawnie zdefiniowana ściana.   Oczywiście ściana może mieć dowolną ilość warstw; cześć z nich może być ukryta (np. tynki, paroizolacja itp. – warstwy, które na rysunku nie są nam potrzebne), ale oś zazwyczaj znajduje się na środku warstwy konstrukcyjnej. Zazwyczaj, ponieważ zdarzają się ściany, w których tak nie jest i dlatego właśnie położenie osi definiowane jest przez użytkownika. […]

Czytaj dalej

Znikające okna podglądu 3D i menadżera projektu

Czasem zdarza się, że klikamy na ikonę  Menadżera projektu lub  Widoku 3D i okno się nie pokazuje. Klikamy raz jeszcze i nadal nic. Nie ma okna, a musimy przełączyć kondygnacje lub chcielibyśmy zobaczyć projektowany budynek. W zależności od tego na jakim programie pracujemy to znajdujemy opcje Przywróć położenie okien i zaginione okno znów pojawi się na ekranie. Jeśli pracujemy na […]

Czytaj dalej