Praca z zaimportowanym plikiem IFC

Nowa wersja ArCADia-IFC daje możliwość wczytania pliku lub kilku plików IFC do jednego projektu. Nie są one konwertowane na obiekty systemu ArCADia, tworzą własny model zarządzany niezależnie od modelu systemu. Oba modele współistnieją, ale nie łączą się w żaden sposób. Każdy ma własną zakładkę umiejscowiona po lewej stronie okna Menadżera projektu. Jeśli do zaimportowanego model IFC chcemy wprowadzić np. instalacje, […]

Czytaj dalej

Nowa wersja ArCADia-IFC

Nowa wersja i nowe podejście do przenoszenia informacji przy projektowaniu w technologii BIM. Większość programów wczytuje plik nie interpretując go, tak właśnie działa nowa wersja modułu ArCADia-IFC. Program wczytuje pliki zapisane w formacie IFC, niezależnie od tego w jaki sposób były one wykonane. Wczytane modele zachowują własna strukturę projektu, budynku, dokładnie taką jaką uzyskały w źródłowym programie. Projekty IFC nie […]

Czytaj dalej

ArCADia-IFC

Do tej pory import i eksport plików IFC był w module ArCADia-ARCHITEKTURA. Od wersji 6.5 systemu ArCADia BIM będzie to nowy moduł na własnej licencji. ArCADia-IFC, prócz importu i eksportu architektonicznych elementów, ma teraz możliwość eksportowania wszystkich elementów sieci i instalacji wprowadzonych do projektu. Będzie można cały projekt zaimportować do np. programu Revit i tam sprawdzić kolizje itp. elementy. Przy […]

Czytaj dalej

Import projektu z programu ArCon

Do programu ArCADia bryłę budynku można zaimportować z programów ArCon, Revit, ArchiCAD i Allplan. W tym opisie znajdą się informacje o połączeniu tylko z programem ArCon. W tym przypadku, niezależnie czy importujemy czy eksportujemy z ArCona obydwa programy musza być uruchomione. Jeśli program ArCon jest włączany opcja Uruchom jako administrator, to ArCADia lub ArCADia-INTELLICAD także musi być uruchomiony ta sama […]

Czytaj dalej