Definiowanie tekstur na ścianie

Ściana, jak większość elementów ArCADii, posiada możliwość zadawania materiału na swojej powierzchni. Materiał może być wybrany z biblioteki programu jako Powierzchnia predefiniowana lub plik w formacie BMP, JPG lub PNG jako Powierzchnia teksturowana. Oba sposoby „teksturowania” są dostępne pod przyciskiem Powierzchnie w oknie właściwości lub oknie edycji. Powierzchnia predefiniowana wybierana jest z ikony  z listy dostępnych materiałów w programie. Biblioteki […]

Czytaj dalej