Menadżer projektu po wprowadzeniu pierwszego elementu budynku