Wysuniecie połaci nad wejście

Mamy prostokątny budynek nakryty prostokątnym dachem. Chcemy wprowadzić dach nad wejściem. Nie musimy w tym celu usuwać wprowadzonego dachu, wystarczy, że go zmodyfikujemy. W Menadżerze projektu zaznaczamy Dach, klikamy na rzucie, żeby go zaznaczyć i w oknie edycji wybieramy ikonę  Dodaj punkt. Opcja ta pozwoli dodać 4 nowe wierzchołki dla dachu, z czego 2 po przesunięciu stworzą wysunięcie dachu nad […]

Czytaj dalej