Import projektu z programu ArCon

Do programu ArCADia bryłę budynku można zaimportować z programów ArCon, Revit, ArchiCAD i Allplan. W tym opisie znajdą się informacje o połączeniu tylko z programem ArCon. W tym przypadku, niezależnie czy importujemy czy eksportujemy z ArCona obydwa programy musza być uruchomione. Jeśli program ArCon jest włączany opcja Uruchom jako administrator, to ArCADia lub ArCADia-INTELLICAD także musi być uruchomiony ta sama […]

Czytaj dalej