Import projektu z programu ArCon

Do programu ArCADia bryłę budynku można zaimportować z programów ArCon, Revit, ArchiCAD i Allplan. W tym opisie znajdą się informacje o połączeniu tylko z programem ArCon. W tym przypadku, niezależnie czy importujemy czy eksportujemy z ArCona obydwa programy musza być uruchomione. Jeśli program ArCon jest włączany opcja Uruchom jako administrator, to ArCADia lub ArCADia-INTELLICAD także musi być uruchomiony ta sama opcja.

Przed pierwszym przeniesieniem danych należy w opcjach ArCADii ustawić ścieżki do katalogu tekstur programu ArCon. Jeśli tego nie zrobimy, to wszystkie obiekty zostaną przeniesione jako białe.

ar4-01

 

Do powyższego okna wchodzimy ikonę Opcje z paska ArCADia-SYSTEM lub ze wstążki Narzędzia główne – grupy Moduły.

ar4-02

 

Po wejściu do okna z przycisku Foldery tekstur dodajemy ścieżkę zielonym plusem. Wskazujemy lub wpisujemy położenie folderu Tekstury.

ar4-03

 

Wychodzimy z okna klawiszem OK.

Przy przenoszeniu projektu z ArCona wystarczy, że oba programy będą otwarte i w programie ArCon będzie włączony projekt, który chcemy przenieść.

W programie ArCADia-INTELLICAD z ikon aska narzędzi ArCADia-ARCHITEKTURA wybieramy Importuj dane z programu ArCon. Jeśli nie mamy programu ArCADia-INTELLICAD, tylko projektujemy w programie ArCADia to wystarczy, że mamy otwarty tylko program ArCon 17, klikamy na ikonę ArCADia-Eksport i wybieramy obiektowe przejście danych. Dalej postepowanie w obu programach jest identyczne.

Najpierw pojawi się komunikat:

ar5-01

 

Który należy potwierdzić. Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym można wybrać jakie elementy przenosimy. Czy będzie to cały budynek, czy tylko np. ściany.

ar5-02

 

Tu uwaga dotycząca dachów. Ze względu na definiowanie dachu w programie ArCon w większości do ArCADii przejdzie dach geometryczny, nie parametryczny. Parametryczny przejdzie wyłącznie w przypadku bardzo prostego dachu. Przejście dachu geometrycznego będzie oznaczało, że w programie ArCADia nie będziemy mogli tego dachu edytować.

ar5-03

 

Tak wygląda projekt w programie ArCon

ar5-04

 

Tak wygląda projekt po przejściu do programu ArCADia.

Co przechodzi: ściany, stropy, schody, dachy geometryczne, obiekty. Okna i drzwi przechodzą jako informacja o miejscu położenia i wielkości otworu. W ArCADia należy je zmodyfikować np. okna na dwudzielne, drzwiom zdefiniować ościeżnicę i typ.

Nie przechodzą informacje o teksturach na elementach konstrukcyjnych i obiektach. Tekstury, które przechodzą na obiektach są ich domyślnymi materiałami. Jeśli je w ArConie zmieniliśmy, to do ArCADii przejdą w pierwotnych teksturach.

Ściany w programie ArCon nie mają zadawanych materiałów, można im zadać warstwy, ale jest to tylko podmiana kreskowania ściany, czyli graficznego jej odwzorowania. Do ArCADii więc przejdą jako jednowarstwowe ściany, które musimy podzielić na warstwy i materiały.

Przekroje w ArCADii będą utworzone od nowa, w miejscu, gdzie przebiega linia cięcia.