Import plików IFC

Wymiana danych między systemem ArCADia a innymi programami architektonicznymi może nastąpić poprzez format IFC. Możemy też oczywiście otrzymać plik .dwg, ale on nie przeniesie nam żadnych informacji o budynku i jego elementach, przeniesie tylko linie lub płaszczyzny. Format IFC (Industry Foundation Classes) przenosi więcej danych o budynkach, jego elementach i całej infrastrukturze projektów budowlanych, czy inżynierskich. Ten format pozwala na […]

Czytaj dalej