Import plików IFC

Wymiana danych między systemem ArCADia a innymi programami architektonicznymi może nastąpić poprzez format IFC. Możemy też oczywiście otrzymać plik .dwg, ale on nie przeniesie nam żadnych informacji o budynku i jego elementach, przeniesie tylko linie lub płaszczyzny. Format IFC (Industry Foundation Classes) przenosi więcej danych o budynkach, jego elementach i całej infrastrukturze projektów budowlanych, czy inżynierskich. Ten format pozwala na przeniesienie do programu ArCADia-ARCHITEKTURA budynku wraz z informacja o zadanych warstwach w ścianach, wielkościach i położeniu okien, podłogach, stropach, schodach i pozostałych elementach tworzących byłę projektu. Elementy przechodzą jako te, które zostały zadane, czyli ściana zadana w programie Revit, Archicad lub Allplan zostanie przeniesiona jako ścian, w niej będą osadzone okna i bryła budynku będzie widoczna na widoku 3D.

Ta opcja jest bardzo dobra, jeśli branżysta procuje na modłach systemu ArCADia i otrzymuje projekt od architekta pracującego na wyżej wymienionych programach lub np. jeśli zrobiliśmy projekt w innym programie architektonicznym, a chcemy stworzyć świadectwo energetyczne w programie ArCADia-TERMO. Powodów może być wiele, dlatego możliwość obiektowego przenoszenia projektów jest tak istotna. Oczywiście z ArCADii-ARCHITEKTURY bryłę budynku z informacja o jego elementach możemy wyeksportować w formacie IFC do programu Revit, Archicad lub Allplan.

Plik ifc importujemy zawsze do pustego rysunku ikoną Importuj dane z fomatu IFC.

2arc-01

W samodzielnie zainstalowanej aplikacji ArCADia ikona znajduje się na wstążce Narzędzia główne.

2arc-02

Jeśli ArCADia-ARCHITEKTURA jest zainstalowana jako nakładka na ArCADia-INTELLICAD lub AutoCAD to korzystamy z powyższego paska i trzeciej ikony od prawej.

2arc-03

Dlatego pliki IFC importujemy do nowego dokumentu, ponieważ wszystkie elementy napotkane w dokumencie przy imporcie zostaną usunięte. Dlatego lepiej jest otworzyć nowy dokument i do niego wprowadzić projekt z importowanego pliku.

Po zatwierdzeniu powyższego komunikatu otworzy się okno, w którym będziemy mogli wskazać plik do importu. Następnie pojawi się okno z informacja o projekcie, ilością kondygnacji itd.

2arc-04

Po kliknięciu na przycisk Importuj projekt zostanie wczytany, pokaże komunikat o poprawnym zaimportowaniu a następnie zacznie się jego budowa. To może potrwać kilka minut.

Może się na koniec zdarzyć, że dostaniemy poniższy komunikat.

2arc-05

Program ArCADia-ARCHITEKTURA wprowadza okna razem z parapetem, co oznacza, ze najniższa wysokość osadzenia okna to 5cm od podłogi. Jeśli w importowanym projekcie okna będą umieszczone na podłodze (czyli będą bez parapetu) nie zostaną wprowadzone do budynku.

Domyślnie najniższa kondygnacja stworzonego budynku, będzie kondygnacją bazową, można to zmienić oknie Menadżera projektu.

2arc-06

Każdy program ma swoje zasady tworzenia budynku, przy przenoszeniu bryły poprzez format ifc projekty muszą się utworzyć na nowo w importowanych programach według zasad panujących w tym programie. Dla przykładu niektórzy projektanci pracujący w programie Archicad stropy zadają na jednej kondygnacji, na parterze. Wszystkie stropy w budynku są przypisane do jednej kondygnacji, czego ArCADia-ARCHITEKTURA nie może przejść, ponieważ przyjmuje zasadę, ze stropy na kondygnacji rzutem się nie nachodzą i zaimportuje tylko jeden strop. Pozostałe trzeba będzie opcją np. Wstaw strop automatycznie wprowadzić.

Innym tego typu przykładem są pomieszczenia, które w ArCADia-ARCHITEKTURA tworzone są automatycznie po zamknięciu obrysu ścian, w innych programach dostawie się je ręcznie. Dlatego po imporcie może się zdarzyć sytuacja jak poniżej.

2arc-07

Projekt znajduje się po lewej stronie, lekko wychodząc z kadru, a tabelki pomieszczeń znajdą się po prawej stronie (w zależności od położenia początku układów współrzędnych) przy uchwycie widoku w okolicy punktu 0,0. W takim przypadku należy wybrać opcję Napraw dokument (menu ArCADia lub wstążka Narzędzia główne), która przebuduje projekt i wprowadzi tabelki do odpowiednich pomieszczeń rzutu.

Jeśli zaimportowany projekt będziemy przenosić do ArCADii-TERMO to dobrze byłoby dodać materiał z zaimportowanych ścian do programu. Jeśli tego nie zrobimy dane o przenikaniu ciepła, wilgotności oczywiście będziemy mogli zadać także w ArCADii-TERMO, ale jeśli będziemy często korzystać z takich plików, to raz zadany materiał nie będziemy już każdorazowo musieli w ArCADii-TERMO definiować, ponieważ przejdzie już ze wszystkimi potrzebnymi paramentami.