Funkcje pomieszczeń

Przy budynkach wielorodzinnych czy też użyteczności publicznej zestawienie pomieszczeń powinno mieć podział na funkcje.

Powyżej przykładowe zestawienia z programu ArCADia-ARCHITEKTURA.

Pierwsze dwa zestawienia pomieszczeń budynku biurowego pochodzą z jednego z przykładowych projektów zawartych w programie. Otwierając projekt łatwo sprawdzić tok postepowania dla podziału pomieszczeń. W oknie właściwości pomieszczenia w panelu Parametry typu znajduje się zakładka Inne. W tej zakładce należy przypisać funkcje użytkową pomieszczenia, aby zostało ono podzielone w zestawieniu.

Biblioteka programu nie jest zbyt rozbudowana, ale można dodawać własne funkcje w każdym projekcie. Mogą to być funkcje jak na powyższym oknie lub np. mieszkania, które podzielą nam pomieszczenia w budynku wielorodzinnym i obliczą powierzchnię oddzielnie dla każdego z nich.