Oś ściany na zewnątrz

Tak wygląda poprawnie zdefiniowana ściana.   Oczywiście ściana może mieć dowolną ilość warstw; cześć z nich może być ukryta (np. tynki, paroizolacja itp. – warstwy, które na rysunku nie są nam potrzebne), ale oś zazwyczaj znajduje się na środku warstwy konstrukcyjnej. Zazwyczaj, ponieważ zdarzają się ściany, w których tak nie jest i dlatego właśnie położenie osi definiowane jest przez użytkownika. […]

Czytaj dalej