Oś ściany na zewnątrz

Tak wygląda poprawnie zdefiniowana ściana.

a1-0

 

Oczywiście ściana może mieć dowolną ilość warstw; cześć z nich może być ukryta (np. tynki, paroizolacja itp. – warstwy, które na rysunku nie są nam potrzebne), ale oś zazwyczaj znajduje się na środku warstwy konstrukcyjnej. Zazwyczaj, ponieważ zdarzają się ściany, w których tak nie jest i dlatego właśnie położenie osi definiowane jest przez użytkownika.

Oznacza to, że czasem przy modyfikacji ściany zapominamy o zdefiniowaniu osi i uzyskujemy poniższy widok rysunku.

a1-1

 

Oś konstrukcyjna zazwyczaj znajduje się na środku warstwy nośnej, ale nie jest do niej przypisana. Jeśli warstwę nośną zmienimy na standardową, to oś sama nie zniknie, a jej położenie będzie takie samo jak pierwotnie zdefiniowane.

a1-2

Przykładowa zewnętrzna ściana jednowarstwowa dla szybszego zlokalizowania osi.

Na początku ścianę modyfikujemy, zmieniając jej grubość i ilość warstw.

a1-3

 

Przykładowa modyfikacja ściany, w której zmieniony został Typ warstwy i jej grubość. Często na tym modyfikacja się kończy i po zatwierdzeniu narysowane ściany wyglądają jak na obrazku rzutu znajdującym się wyżej. Przy zmianach ściany powinniśmy sprawdzać jej wygląd w oknie podglądu, ponieważ narysowana ściana będzie wyglądała dokładnie tak jak na podglądzie, a na nim widać już wystającą ze ściany oś. Zanim więc zatwierdzimy zmiany w ścianie albo wyłączmy oś, jeśli jest nam niepotrzebna, albo ustawmy ją w odpowiednim miejscu. Jeśli oś ma znajdować się pośrodku, kliknijmy na ikonę a1-5. Jeśli jest więcej niż jedna warstwa, wybieramy ikonę tej warstwy, w której pośrodku ma być zdefiniowana oś. Ostatnim sposobem określenia położenia osi jest wpisanie jej odległości od krawędzi ściany. Liczymy wówczas odległość od prawej jej krawędzi (od dołu tabeli warstw).