Kamera, czyli zapis punktu obserwatora

Przemieszczając się po trójwymiarowej przestrzeni naszego projektu możemy zapisywać ustawienia punktu obserwatora, do których będziemy chcieli wrócić. Tych punktów, w programie zwanych kamerami, może być dowolna ilość. Można je definiować na zewnątrz i wewnątrz budynku. Kamerę można wprowadzać na rzucie i w widoku 3D. Łatwiej kamerę zdefiniować na widoku 3D, ponieważ opcja Dodaj kamerę, (!) bazując na aktualnym widoku zapisuje […]

Czytaj dalej