Paczka projektu – czyli przenoszenie projektu na inny komputer

Program ArCADia zapisuje wszystko co zostało narysowane w pliku projektu. Elementy, które dodajemy do projektu jako obiekty 2D, 3D, układy, czy tekstury są zapisywane jako odwołanie, czyli podawana jest do nich ścieżka. Co to oznacza? Oznacza to, to że przenosząc projekt na inny komputer wszystkie elementy projektu muszą być położone w tym samym miejscu. O ile korzystamy wyłącznie z bibliotek […]

Czytaj dalej