Paczka projektu – czyli przenoszenie projektu na inny komputer

Program ArCADia zapisuje wszystko co zostało narysowane w pliku projektu. Elementy, które dodajemy do projektu jako obiekty 2D, 3D, układy, czy tekstury są zapisywane jako odwołanie, czyli podawana jest do nich ścieżka. Co to oznacza? Oznacza to, to że przenosząc projekt na inny komputer wszystkie elementy projektu muszą być położone w tym samym miejscu. O ile korzystamy wyłącznie z bibliotek programu, to otworzenie projektu na innym komputerze nie spowoduje utraty żadnych danych. Nawet jeśli definiowaliśmy własne układy.

Jeśli natomiast pracujemy na własnoręcznie stworzonych obiektach 2D lub zaimportowanych obiektach 3D, to po przeniesieniu projektu może wystąpić brak niektórych elementów. Dokładniej mówiąc w miejscu np. naszego symbolu 2D pojawi się prostokąt. W miejscu obiektu 3D, którego program nie znalazł biały sześcian.

 

 

Widok na pierwotnym komputerze

Widok na innym komputerze
Żeby nie nastąpiła taka sytuacja to albo na obu komputerach będziemy mieli dokładnie takie same biblioteki, albo będziemy pakować projekt przed przeniesieniem go na inny komputer.

Jeśli na stałe współpracujemy z kilkoma osobami wygodniej będzie, jeśli na tych komputerach biblioteki będą takie same (obiekty 2D i 3D umieszczane są w katalogu użytkownika

C:\Documends and Settings\magda\Dane aplikacji\INTERsoft\ArCADia-SYSTEM\5.7  odpowiednio Object – dla obiektów 2d i Object3D dla obiektów 3D) – przy Windows XP

C:\Users\magda\AppData\Roaming\INTERsoft\ArCADia-SYSTEM\5.7 odpowiednio Object – dla obiektów 2d i Object3D dla obiektów 3D) – przy Windows Vista i 7.

Jeśli jednorazowo wysyłamy do kogoś projekt z elementami spoza biblioteki to po zapisaniu pliku z menu ArCADia – ArCADia-ARCHITEKTURA – Eksport wybieramy Stwórz paczkę projektu (lub klikamy na ikonę ). W miejscu gdzie znajduje się zapisany projekt zostanie stworzony katalog ze wszystkimi obiektami, teksturami i szablonami użytymi w projekcie. Oczywiście będą tu wyłącznie obiekty i tekstury, których nie ma w standardowej bibliotece programu (dotyczy to również dodatkowych bibliotek ArCADia-OGRÓD 3D i ArCADia-HOTEL, które są traktowane jak standardowa biblioteka programu).

Po wywołaniu opcji Stwórz paczkę projektu musimy chwilę odczekać, aby wyeksportowały się wszystkie dane.

Na drugi komputer należy przenieść plik i katalog z paczką danych. Oby dwa elementy muszą znajdować się w tym samym folderze. Plik otwieramy tak samo jak inne pliki. Program samodzielnie sczyta sobie dodatkowe dane folderu paczki projektu.

Tu uwaga:

Obiekty z paczki folderu są w niej przechowywane, nie są dodawane do standardowej biblioteki. Należy uważać, żeby nazw pliku i nazwa katalogu paczki projektu były takie same (oznacza to, że projektu nie można zapisywać pod nową nazwą).