Aktualizacja programu

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu (ArCADia, ArCADia PLUS lub ArCADia LT) pojawia się pytanie, czy sprawdzać dostępność aktualizacji. Po zamknięciu okna ładowane są moduły systemu i po zamknięciu okna z dostępnymi licencjami znów pokazuje się okno z pytaniem o aktualizacji.

Pierwsze okno pytało o aktualizacje modułu graficznego, czyli ArCADia, ArCADia PLUS lub ArCADia LT, drugie pyta o aktualizacje systemu ArCADia BIM, czyli modułów: ArCADia-ARCHITEKTURA, ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA itd.

Nie zawsze aktualizacja modułu graficznego ciągnie za sobą aktualizację systemu i na odwrót, ale zawsze jest to przeinstalowanie całości. Jednakże jeśli ktoś nie używa opcji systemu ArCADia to nie musi reagować na aktualizacje jego modułów, natomiast powinien zawsze ściągać aktualizacje programu graficznego.

Wersja systemu dostępna jest na wstążce System, w grupie Opcje pod ikoną  O programie.

Numer wersji jest trój-częściowy. Pierwsza liczba odpowiada za numer wersji i jeśli ona się zmienia, wówczas oznacza to upgrade programu, czyli płatną aktualizację. Zmiana pierwszej liczby oznacza zmiany programu, dodanie nowych opcji, modyfikacje istniejących i ewentualne poprawki. Druga wartość, to podwersja, czyli „połówkowe” odmiany programu, które ze zmianą numeru wnoszą drobne zmiany funkcjonalne. Nie dodają żadnych nowych opcji, ale raczej modyfikacje istniejących funkcji. Zmiana drugiej cyfry nie wpływa na wersję programu, czyli nie jest płatna. Ostatnia wartość zmieniana najczęściej to odsłony programu, czyli wprowadzane poprawki. Kiedy pojawia się aktualizacja programu to najczęściej jest to update, czyli aktualizacja z wprowadzonymi różnego rodzaju poprawkami. Taka aktualizacja także nie jest odpłatna. Warto jednak ściągać wersje ze zmienią ostatnia wartością, ponieważ to one są najnowszymi wersjami.

Jeśli ściągniemy poprawkę, która ma zmienioną drugą i ostatnią wartość lub tylko ostatnią, to po kliknięci instalacji, automatycznie odinstaluje nam obecna i zainstaluje nowa. Nie musimy przenosić żadnych własnych obiektów, szablonów czy typów. Te elementy znajdują się w innej lokalizacji, więc nie zostają one zmodyfikowane.

Jeśli zainstalujemy nową wersję z inną wartością pierwszej cyfry, to przy instalacji, nie odinstaluje się nam poprzednia wersja, nowa zainstaluje się obok. Można więc najpierw odinstalować starą, a później zainstalować najnowszą. Można oczywiście pozostawić starszą wersję, jeśli mamy dużo miejsca na komputerze, ale pamiętajmy, że nie da się wymieniać pików między nowszą i starszą wersja systemu. Oznacza to, ze oczywiście pliki zapisane w ArCADia np. 5.5 zostaną otworzone w wersji 6.6, ale te zapisane na 6.6 nie otworzy się na 5.5. Przy otwieraniu takiego pliku program wyświetli informacje o tym, że pochodzi on z nowszej wersji i projekt zostanie spłaszczony, czyli nie będzie już w nim żadnych obiektów systemu.

Wracając do instalacji nowej wersji, znów nie musimy przenosić żadnych własnych szablonów, układów obiektów 2D i 3D. Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji program przekonwertuje potrzebne dane. Potrzebne to znaczy nie wszystkie, ponieważ trwałoby to za długo. Oczywiście nic nie stracimy, ale konwersja będzie rozłożona na różne elementy, czyli konwersja obiektów rozpocznie się dopiero przy pierwszym uruchomieniu Eksploratora obiektów, a nie przy uruchamianiu programu.

Pamiętajmy, więc, żeby przy instalacji nowych wersji nie kopiować samemu plików miedzy wersami, ponieważ program będzie wówczas nieprawidłowo działał, ponieważ obiekty nie zostaną przekonwertowane. A ta funkcja jest niezbędna do prawidłowego działania programu.