Zmiana szablonu przy wyborze projektu i w trakcie pracy

Szablon to zbiór ustawień, które obowiązują po jego wybraniu. Ustawienia te mają wpływ na rysowane elementy, bo głównie to sposób rysowania i opisywania zapisywany jest w szablonie.

Domyślnie nie jest już wywoływany żaden szablon, jeśli chcemy skorzystać z szablonu, to musimy go wybrać samodzielnie ze wstążki System, z grupy BibliotekiMenadżer szablonów.

W powyższym oknie możemy tylko stworzyć szablon zadając mu nazwę, skopiować ustawienia z innego szablonu do nowego, usunąć lub wejść we właściwości szablonu. Przy wprowadzaniu szablonu nie ma jednak żadnych właściwości elementu, są one uzupełniane w trakcie dodawania elementów do szablonów. Dlatego to okno omówimy na końcu.

Najważniejszymi elementami szablonu jest zapis pisaków (ich grubości i rodzaj linii) i czcionki (rodzaju, wielkości i stylu) każdego rysowanego elementu. Dlatego często definiowane są szablony pod odpowiednia skalę, w której projekt będzie drukowany, ponieważ to od skali głównie zależą grubości pisaków i wielkości opisujących czcionek.

Dlatego często w oknie Wybierz szablon projektu znajduje się klika szablonów i żaden nie jest wybrany opcja Ustaw jako domyślny szablon. Jeśli jednak większość projektów rysujemy takimi samymi pisakami i tak samo opisujemy, to możemy taki szablon wybrać jako domyślny i będzie się on włączał wraz z każdym projektem.

UWAGA: Nie należy nadpisywać szablonu Standard, szablon powinien zostać dodany jako nowy lub skopiowany. Własne szablony można modyfikować i nadpisywać. Nadpisanie szablonu Standard może skutkować nieprawidłowym działaniem programu.

Prócz czcionek i pisaków w szablonie zapisywane są ustawienia danego elementu, które są zdefiniowane w oknie właściwości w momencie klikania opcji Zapisz w szablonie

Jeśli przy takich danych klikniemy Zapisz w szablonie, to domyślna ściana w kolejnym projekcie i każdym kolejnym, który będzie tworzony tym szablonem będzie miała: pisaki, czcionki i powierzchnie takie jak w ścianie powyżej (1), wysokość kondygnacji (2), włączone docięcie dachem (3), widoczną oś konstrukcyjną rysowane od krawędzi w odległości 36,5 cm oraz trzy warstwy z materiałami jak na powyższym zrzucie. Nie będzie to typ ściany 3-warst. 49cm Porotherm, ale wszystkie parametry zostaną zapisane.

UWAGA: W szablonie może być zapisane tylko jedno ustawienie dla każdego elementu. Nie można zapisać np. trzech ścian, ponieważ każda kolejna, na której klikniemy Zapisz w szablonie nadpisze nam poprzednie ustawienia.

Jednakże do szablonu można dodać typy elementów, które od początku będą się pojawiały na liście Biblioteki projektu przy wprowadzaniu każdego obiektu. To jakie typy elementów są zapisane w szablonie definiowane jest w oknie Edytor biblioteki typów (opcja dostępna ze wstążki System, grupy BibliotekiBiblioteka typów).

Jeśli mamy w projekcie zdefiniowane jakieś typy dla danego obiektu to w powyższym oknie wystarczy kliknąć przycisk Zapisz w szablonie i typy zostaną dodane. Ta opcja jednak działa na każdym elemencie oddzielnie, oznacza to, ze jeśli klikniemy przy powyższym ustawieniu na opcję zapisu, to w szablonie zostaną zapisane tylko powyższe okna i drzwi balkonowe. Ściany, kominy i inne elementy, które także mają typy, nie zostaną dodane. Każdorazowo, trzeba zmienić Element z listy i kliknąć ponownie Zapisz w szablonie.

UWAGA: jeśli w trakcie pracy nad projektem zmienimy szablon, nie zmienią się narysowane już elementy. Szablon będzie dotyczył wyłącznie nowo wprowadzanych elementów.

Co wiec zrobić, żeby zmodyfikować istniejące elementy? Niestety trzeba to zrobić ręcznie. Ale bez przerażenia J w oknie Menadżer projektu można po kliknięciu np. na grupę Ściany wybrać z menu podręcznego (spod prawego klawisza myszy) opcję Zaznacz elementy. Zaznaczą się wówczas wszystkie ściany i z okna edycji (tego małego okna, które się pojawi po zaznaczeniu ścian) można wybrać odpowiednie pisaki i powierzchnie. Analogicznie z kolejnymi elementami. Jeśli nie wszystkie elementy mają mieć takie same pisaki, czy czcionki, to pamiętajmy, że podział elementów na podgrupy (np. ściany na zewnętrzne, wewnętrze itp) ułatwi nam nie tylko zmianę materiału, ale także właśnie szybką zmianę pisaków, czcionek czy powierzchni.

Okno właściwości szablonu pokazuje jakie elementy są zapisane w tym szablonie. Po lewej stronie okna w polu Elementy są wymienione te obiekty, które mają zdefiniowane nowe ustawienia (pisaków, czcionek, powierzchni oraz domyślne parametry). Po prawej stronie pokazana jest lista typów, które dodaliśmy do szablonu w oknie Edytor biblioteki typów.

W powyższym oknie niewiele można zmienić, to raczej okno informacyjne. A jeśli chodzi o modyfikację, to to co można, to usunąć zaznaczony element lub typ.