ArCADia-ARCHITEKTURA dała początek systemowi ArCADia

Idea systemu ArCADia spełniającego założenia BIM rozpoczęła się właśnie od programu ArCADia-ARCHITEKTUTA. Prace nad nim rozpoczęto około 6 lat temu. Początkowe założenia programu skupiały się przede wszystkim na udostępnieniu projektantom narzędzia które pozwoli wykonywać szybciej dokumentacje architektoniczną. Ustalono założenia które wzorowane były na edytorze graficznym programu ArCon, jednocześnie rozbudowując je i dostosowując do obecnych potrzeb w wyniku tego powstał program który umożliwiał wykonywanie rysunku na platformie Intellicad przy pomocy obiektów architektonicznych a nie zwykłych kresek jak to ma miejsce w programach Intellicad lub programie AutoCAD. W kolejnych latach powstawały następne moduły który zasadniczo korzystały z tej samej idei rysowania, pozwalały jednak na używanie obiektów specyficznych dla danej branży projektowej.

ArCADia system

ArCADia - idea systemu BIM