Podstawy działania programu: Menadżer projektu

Podstawy działania programu

Menadżer projektu

Menadżer projektu pozwala na zarządzanie  wszystkimi elementami programu ArCADia-ARCHITEKTURA: budynkami, kondygnacjami, ścianami, stolarką, itd.

Wywołanie:

Program ArCADia:

    Wstążka Widok? grupa logiczna
Pokaż/ukryj
?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu

   Pasek stanu?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu

Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:

  Pasek narzędzi? menadzer pr.bmp Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu

Menadżer projektu pozwala na:
definiowanie widoczności, koloru rysowania i drukowania. Każdy budynek jest  podzielony na kondygnacje, a każda kondygnacja na elementy, które je tworzą,  czyli ściany, słupy, kominy, schody, stolarkę okienną i drzwiową, itd. Elementy  te można wyłączać i blokować jako całe grupy, jak i poszczególne elementy.

Oznacza to, że na danej kondygnacji dla przejrzystości rysowania lub widoku 3D, mogą zostać wyłączone np. opisy pomieszczeń lub stropy.

Przy pracy grupowej, czyli wykorzystywanie tego samego projektu przez kilku projektantów z różnych branży, do programu zostały dodane Filtry
branżowe
. Filtry te pozwalają w szybki sposób wyłączać i włączać elementy konkretnej branży. Dla przykładu po wrysowaniu instalacji elektrycznej można wyłączyć wszystkie elementy architektoniczne lub odwrotnie, pozostawić architektoniczne, a wyłączyć elementy instalacji elektrycznej. Przycisk Filtr branżowy ic_filtr.bmp znajduje się w oknie Menadżera projektu.

 

Rzut kondygnacji z wszystkimi elementami.

Rzut kondygnacji z widocznymi wszystkimi elementami.

Rzut kondygnacji z widocznymi wszystkimi elementami.

 

Rzut kondygnacji z wyłączonymi Obiektami użytkownika.

Rzut kondygnacji z wyłączonymi Obiektami użytkownika.

Rzut kondygnacji z wyłączonymi Obiektami użytkownika.

Menadżer projektu pozwala także na kopiowanie wybranych elementów lub branż. Multi-schowek pozwala na wybór elementu jednej lub kilku branż i skopiowanie ich na inną kondygnacje lub do nowego projektu.

Dodatkową opcją Menadżera jest możliwość definiowania grup użytkownika. Grupy te pomagają przy zarządzaniu rysunkiem. Pozwalają np.  zablokować lub wyłączyć część informacji znajdujących się na rzucie, czy przekroju.

Opis opcji dostępnych w Menadżer projektu dla elementów kondygnacji (ściany, stolarka, stropy, dachy, itp.) zdefiniowanych jako grupy i podgrupy.

Właściwości grupy

Otwiera okno Właściwości grupy.

dodaj budynek.bmp

Dodaj podgrupę

Dodaje podgrupę elementów do zaznaczonej grupy np. ścian.

usun budynek.bmp

Usuń grupę

Usuwa zaznaczoną podgrupę.

wstaw kondygnacje.bmp

Dodaj zaznaczone elementy do grupy

Dodaje zaznaczony
element/elementy do wybranej podgrupy.

Zaznacz elementy

Zaznacza wszystkie elementy grupy lub podgrupy, np. wszystkie okna na danej kondygnacji.

Dla przykładu: rysujemy budynek, zaczynamy od parteru, od obrysu zewnętrznego. Definiujemy ściany o określonym typie i zapisujemy je w grupie Zewnętrzne. Następnie wprowadzamy ściany, które przypisujemy do grupy Nośne i Działowe. Dla ułatwienia i czytelności przykładu dla grup przypisujemy różne kolory.

 

Definiowanie typu ścian na rysunku

Definiowanie typu ścian na rysunku

Po narysowaniu całej kondygnacji wprowadzamy kolejną poprzez kopiowanie zawartości. Na kondygnacji Fundamenty nie potrzebne nam są ściany działowe, więc szybkim zaznaczeniem całej grupy (wskazanie grupy i wciśnięcie przycisku ic_grupa.bmp Zaznacz elementy) usuwamy wszystkie ściany grupy wciskając klawisz Delete.

 

Kopiowanie kondygnacji

Kopiowanie kondygnacji

Dla ścian zewnętrznych mieszczących się w kolejnej grupie zmieniamy jednym ruchem grubość usuwając jedną z warstw.

 

Kopiowanie kondygnacji

ArCADia-ARCHITEKTURA: Kopiowanie kondygnacji

Grupy można tworzyć do wszystkich elementów kondygnacji.

Menadżer projektu zarządza także widokami, czyli zapisanymi „arkuszami” roboczymi. W widoku można zdefiniować co i w jaki sposób jest widoczne na kolejnych rzutach i przekrojach. Oznacza to, że w jednym projekcje może istnieć dowolna liczba widoków, które np. przedstawiają kolejne kondygnacje. Takie widoki porozkładane po ekranie roboczym dają możliwość przedstawienia projektu jedna kondygnacja obok drugiej pomimo, że w modelu fizycznym kondygnacje nadal są nad sobą.

 

Rzut parteru wraz z podglądem pozostałych kondygnacji projektu.

Rzut parteru wraz z podglądem pozostałych kondygnacji projektu.

Rzut kondygnacji parter

Rzut kondygnacji parter

 

Widoki, na każdym widoku włączona jest tylko jedna kondygnacja.

Widoki, na każdym widoku włączona jest tylko jedna kondygnacja.

UWAGA:

Elementy dorysowywane na kondygnacjach są automatycznie umieszczane w drzewie Menadżera projektu jako Elementy użytkownika i razem z kondygnacja wyłączane. Jeśli użytkownik przełączy się na warstwę programu AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD wprowadzając dodatkowe elementy, nie zostanę one przypisane do kondygnacji.

Elementy użytkownika, czyli linie, polilinie, opisy, okręgi,  itp. są umieszczane w Menadżerze projektu w grupie Elementy użytkownika. Grupa ta działa analogicznie do Kondygnacji, czyli dodatkowe obiekty wprowadzamy do aktywnej podgrupy oznaczonej ikoną aktywne elementy uzytkowniak.bmp.