Automatycznie tworzone punkty wysokościowe

Jeśli dysponujemy podkładem geodezyjnym w formacie pliku dwg to możemy z niego skorzystać do automatycznego tworzenia terenu w naszym projekcie.

Zaczynamy od tego, ze nasz projekt musimy przeskalować z centymetrów na metry. W oknie Menadżera projektu klikamy prawym klawiszem myszy na zakładkę rzutu i wybieramy Właściwości widoku i zmieniamy jednostki rysowania na Metry.

ar9-01

 

Po zatwierdzeniu zmiany projekt zostanie odrysowany w odpowiednich jednostkach. Teraz wklejamy nasz projekt(najlepiej przez przekopiowanie z innego pliku). Przesuwamy budynek w miejsce przeznaczenia i sprawdzamy punkty wysokościowe znajdujące się na mapie.

ar9-02

W oknie właściwości kondygnacji musimy ustawić odpowiednią wysokość budynku nad poziomem morza.

ar9-03

Po tych operacjach włączamy opcję Przekształć tekst w punkty wysokościowe.

ar9-04

Zaznaczamy obszarem opisane punkty wysokościowe znajdujące się na mapie i zatwierdzamy zaznaczenie.

ar9-05

ar9-06

Teren został wstawiony.