Jak stworzyć własny materiał

Biblioteka materiałów, z których możemy definiować np. ściany, oparta jest głównie na trzech normach zawierających materiały: Komponenty budowlane (PN-EN 6946), Materiały i wyroby budowlane (PN-EN 12524) oraz Materiały i wyroby budowlane (PN-EN 1745). Jeśli nie znaleźliśmy materiału, który jest nam potrzebny, to możemy go samodzielnie dodać do biblioteki. Na pasku narzędzi ArCADia-SYSTEM wybieramy ikonę a-mat-2-ico Edytuj bibliotekę materiałów (ikona ta będzie ukryta pod rozwijalną ikoną a-mat-1-ico Edytuj bibliotekę typów).

a-mat-3

Materiały znajdujące się w bibliotece programu można edytować, ale uważajmy przy tym, żeby nie zmienić materiału, którego już użyliśmy, a który w danym obiekcie nie będzie już odnajdowany.

 

Nowe materiały możemy dodawać do istniejących katalogów lub stworzyć własne katalogi, w które wprowadzimy nowe materiały. Zasada tworzenia katalogów i nowych materiałów jest taka, że nowy katalog lub materiał zostanie dodany tam, gdzie na drzewie materiałów znajdzie się zaznaczenie. Nie można przenosić materiałów do innych katalogów, trzeba je tworzyć w innych katalogach od nowa.

 

W powyższym oknie mamy dostępne dwie biblioteki wybierane z listy umieszczonej w górnej części okna. Biblioteka Podstawowa to materiały, których możemy używać przy definiowaniu: ścian, dachów, słupów itp. obiektów. Druga biblioteka to zestaw dostępnych w programie stropów. Ta biblioteka dostępna jest wyłącznie w stropie.

 

Dodawanie własnych elementów zawsze proponuję zaczynać od zadania nowego katalogu (choć nie trzeba tego robić) opcją a-sym4-ico Nowy folder. Jeśli przed włączeniem tej opcji nie będzie zaznaczone żadne miejsce na obecnym drzewie biblioteki, to folder zostanie stworzony w katalogu głównym. Jeśli jakiś folder będzie zaznaczony, wówczas nowy trafi tam jako podkatalog.

Żeby nowy materiał był położony w konkretnym folderze, należy na niego kliknąć i wybrać opcję a-mat-4-ico Nowy materiał.

a-mat-5

 

Nowy materiał musi posiadać nazwę i przypisane do siebie kreskowanie. Parametry fizyczne mogą, ale nie muszą być podane. Jeśli pozostawimy je niewypełnione, nie będzie obliczony współczynnik przenikania ciepła dla ścian, ale poza tym materiał będzie funkcjonował tak samo jak po wypełnieniu wszystkich danych. Oczywiście brak parametrów fizycznych będzie także widoczny w ArCADii-TERMO, jeśli projekt na koniec przeniesiemy do tego programu.

Parametry fizyczne najlepiej znaleźć na stronie producenta w kartach produktów i stamtąd je przepisać. Na koniec zatwierdzamy materiał poprzez OK i jest on już dostępny w bibliotece materiałów, np. przy zadawaniu warstw w ścianach.

Jeśli nie wypełnimy parametrów fizycznych, np. z braku danych, możemy je w dowolnym momencie uzupełnić, wchodząc do biblioteki i edytując materiał. Parametry możemy modyfikować w dowolnym momencie, nazwę raczej z rozwagą.