Projektowanie dachu – wprowadzanie facjatki

Facjatki mogą być nasadzane (czyli ściany zaczynają się od połaci dachu i idą do dachu facjatki) lub ich ściany idą od podłogi pomieszczenia, aż do dachu facjatki.

Obie wersje wprowadza się w ten sam sposób, tylko w trochę innych miejscach i po wstawieniu musimy dla nich wykonać inne operacje.

Zaczniemy od najprostszego przykładu, facjatka w licu elewacji.

ArCADia-Architektura - projektowanie dachu - facjatki

ArCADia-Architektura – projektowanie dachu – facjatki

Najważniejszą zasadą przy wprowadzaniu facjatek jest to, że mieszczą się one wyłącznie na jednej połaci i w całości muszą się w niej mieścić. Nie mogą wystawać z obrysu połaci nawet okapem.

W powyższym przypadku podczas wprowadzania facjatki została zadana jej szarookość oraz spadek i okap dla dwóch połaci. Rodzaj facjatki (jedno-, dwu-, czy trójspadowa) definiowany jest w oknie wstawiania

2.2

Po wejścia do okna właściwości można zmienić domyślną szerokość, kąt nachylenia połaci i występ okapu. Tu uwaga szerokość facjatki podawana w poniższym oknie jest pełną szerokością, czyli zawiera też ściany boczne, które zawsze są wprowadzane wraz z facjatką. Ich grubość definiowane jest także w poniższym oknie na zakładce Ściany boczne.

ArCADia-Architektura - projektowanie dachu

ArCADia-Architektura – projektowanie dachu

Pozostałe opcje czyli wysokość osadzenia można zadać dopiero po wprowadzeniu facjatki.

Facjatkę wprowadzamy przednią krawędzią środkiem albo lewą lub prawą stroną. Podrys składa się z obrysu facjatki i okapu, ale dla nas ważny jest obrys, to on powinien pokryć się z zewnętrzną krawędzią ściany (a często także z obrysem dachu).

2.4

Po kliknięciu pojawi się pytanie czy dociąć. Odpowiadamy NIE. Dlaczego, bo musimy jeszcze facjatkę ustawić na odpowiedniej wysokości, wiec modyfikacja będzie wymagała docięcia elementów.

Wychodzimy z opcji lub wprowadzamy analogicznie kolejne facjatki i wchodzimy we właściwości, w których zmieniamy wysokość osadzenia, czyli wysokość, na której zostanie osadzony dach facjatki. Po zatwierdzeniu docinamy elementy. Sprawdzamy czy wygląda to dobrze. Jeśli tak, to w ścianę zewnętrzną możemy dodać np. okno (o ile go wcześniej nie było).

Pamiętajmy, że wprowadzona facjatka wprowadza wyłącznie własne połacie dachowe i ścianki boczne. Ściany frontowej nie posiada, dlatego w powyższym przypadku ostawiliśmy facjatkę na zewnętrznej krawędzi ściany, tak, aby od tej pory była tez ściana facjatki.

Jeśli facjatkę osadzimy na ścianie zewnętrznej, choć kawałkiem na nią wejdziemy, to zostanie ona docięta dachem, czyli facjatka nie będzie miała przedniej ściany.