Elementy prętowe eksport do R3D3-Rama 3D

Do tej pory z ArCADii-ARCHITEKTURY do programu R3D3-Rama 3D można było przesłać dach w celu wykonania konstrukcji więźby. Do tego nie była potrzebna licencja na program R3D3-Rama 3D, można było przenieść dach, ze wszystkimi informacjami (otworami, facjatkami, oknami połaciowymi), stworzyć więźbę automatycznie lub ręcznie i przenieść ją do ArCADii-ARCHITEKTURY. Licencja była potrzebna do policzenia, czy konstrukcja jest dobrze zaprojektowana.

W ArCADia-ARCHITEKTURA 8, jeśli chodzi o przenoszenie dachu do stworzenia konstrukcji drewnianej nic się nie zmieniło, ale przy połączeniu z programem R3D3-Rama 3D w wersji 15, można z projektu wyeksportować jednocześnie wszystkie dachy istniejące w projekcie. Można też wyeksportować siatkę osi modularnych, na której w programie R3D3-Rama 3D można wprowadzić słupy, na nie kratownice lub inne elementy. Tak stworzony projekt konstrukcji można wprowadzić do ArCADii-ARCHITEKTURY importując plik f3d.

4.1

ArCADia-ARCHITEKTURA

Mając projekt wykonany w ArCADii-ARCHITEKTURZE z zakładki System wybieramy opcję Eksport podrysu do R3D3-Rama 3D. Otwierany jest program i przenoszą się dane.

Rama 3D - analiza elementów prętowych

Rama 3D – analiza elementów prętowych

 

Siatki osi zostały połączone w jedną, a w miejscach krzyżowania się osi zostały wyprowadzone pionowe linie pomocnicze, które pomagają we wprowadzaniu słupów i innych elementów.

Prócz osi przeszły informacje o wszystkich dachach, na których dodatkowo zostały odrysowane osie siatki.

W chwili przenoszenia dachu do programu R3D3-Rama 3D póki nie wrócimy z więźbą do ArCADii-ARCHITEKTURY okno tego programu jest zablokowane. Dopiero po zamknięciu R3D3-Rama 3D można znów pracować w systemie ArCADia. Po wyeksportowaniu podrysu programy nie są ze sobą połączone, gdyż nie da się przenieść konstrukcji tak jak więźby. W tym przypadku projekt trzeba zapisać, a wówczas z opcji Import f3d można ją wczytać w programie ArCADia-ARCHITEKTURA jako grupę elementów prętowych.