Jak pozbyć się „0” z wymiarów?

Wymiarowany rzut architektoniczny w progrmaie CAD

Wymiarowanie automatyczne przyspiesza pracę, ale czasem nie wygląda tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Najbardziej dokuczają zera, które są pokazywane na rzucie, ze względu na zbyt dużą ilość wykrytych przez program punktów wymiarowych lub przez niedokładność rysowania.

Wymiaowany rzut

W rzeczywistości nie jest to wartość zero, tylko kilka milimetrów (mniej niż pół centymetra).

Właściwości wymiarowania

Jak pozbyć się tej wartości? Mamy na to trzy sposoby:

  1. „Podczyścić rysunek”, czyli usunąć niedokładności rysowania.
  2. Wyłączyć niepotrzebne punkty wymiarowe.
  3. Usunąć wartość wymiarową z okna właściwości wymiarów.

Pierwszy sposób jest najlepszy. Należy wydłużyć lub skrócić ścianę, przesunąć okno lub drzwi, czy też zmienić to, co jest nieprecyzyjnie narysowanie.

Niedokładność rysowania 1

 

Niedokładność rysowania 2

Drugi punkt jest najczęściej stosowany i to nie tylko w przypadku usuwania zer z linii wymiarowej, ale także dla dodania lub usunięcia wymiaru. Po zaznaczeniu linii wymiarowej w oknie edycji należy wybrać ikonę ikona Dodaj/usuń punkty wymiarowe.

Na rzucie pojawią się kółka i krzyżyki przy części elementów rzutu, czyli na końcach ścian, na oknach i drzwiach, na osiach, na narożnikach pomieszczeń.

Jeśli punkt wymiarowy ma być brany pod uwagę, to powinien być oznakowany kółkiem. Jeśli ma go nie być, powinien być oznakowany krzyżykiem. Zmiana oznaczenia z kółka na krzyżyk lub odwrotnie jest dokonywana po kliknięciu na dany punkt.

Po zatwierdzeniu zmian wymiar zostanie zmodyfikowany.

Może się jednak zdarzyć, że punkty wymiarowe są zbyt blisko siebie i nie daje się ich wyłączyć, wówczas najlepiej byłoby odpowiednio zmodyfikować rysunek, tak żeby pozbyć się niezmienialnych punktów. Czasem jednak szybciej jest wykorzystać trzeci sposób pozbycia się zera, a mianowicie wejść we właściwości danej linii wymiarowej i w oknie, w tabeli, wyszukać złą wartość i usunąć <>. Wówczas wartość wymiarowa 0 zostanie usunięta z rysunku. Zamiast <> można też podać inną wartość, np. 1 cm, zaś żeby powrócić do domyślnej wartości, należy z powrotem wpisać <>.