Dach „dwuspadowy” na prostokątnym budynku — inaczej

Czasem zdarza się dach nad budynkiem, który może niezupełnie wynika z rzutu, ale podkreśla funkcję i nadaje budynkowi ciekawą formę. Powiedzmy, że chcemy na prostokątnym obrysie budynku stworzyć dach z dwóch dachów dwuspadowych równoległych do siebie (ustawionych na końcach budynku) i połączonych także dwuspadowym dachem ułożonym prostopadle do niego. Trochę zawile? Poniższy rysunek wyjaśni wszystko.

Najprościej można by zasymulować dach trzema dachami dwuspadowymi, ale… niestety, nie da się ich ze sobą połączyć, więc pomysł nie do końca będzie się sprawdzał. Można by, co prawda, wyciąć otwory w miejscu, gdzie dachy się spotykają, ale uzupełnić brakujące należałoby przez kolejne dachy. Ta metoda nie jest najlepsza. Istnieje lepszy sposób.

Zacznijmy od tego, że obrys dachu nie może być prostokątny i trzeba go zrobić jednym dachem. Dobrze byłoby dorysować linie pomocnicze, które ułatwią narysowanie dachu. Dzielimy budynek pionowymi liniami na trzy części.

Następnie przy zewnętrznych częściach, na obrysie ścian, rysujemy linie.

Przesuwamy je o 5 cm na zewnątrz.

Wybieramy opcję  Wstaw dach, uzupełniamy parametry wysokości ścianki kolankowej, nachylenia i okapu.

Obrysowujemy przygotowany rzut, pamiętając o liniach pomocniczych.

Po zakończeniu obrysowywania dachu program zapyta, czy dociąć elementy. Proponuję wybrać Nie, ponieważ musimy jeszcze dach pozmieniać i szkoda czasu na czekanie na obcięcie wszystkich ścian i słupów, jeśli za chwilę trzeba będzie to zrobić ponownie.

Dach został wstawiony jako wielospadowy, musimy teraz wejść we właściwości i zmienić połacie. W tym celu zaznaczamy obrys, w oknie edycji klikamy na ikonę Przejście do dialogu właściwości. W oknie klikamy na obrazku dachu na kolejne połacie i zaznaczamy je jako ściany szczytowe.

Jeśli chcemy wyrównać kalenicę dachu, należy albo obniżyć połacie (wysokość ścianki kolankowej) części zewnętrznych, albo podnieść wysokość części środkowej. Ewentualnie można zmienić odpowiednio kąty nachylenia dachu.