Jak stworzyć dach mansardowy

W programie ArCADia-ARCHITEKTURA nie ma opcji „Wstaw dach mansardowy”, co oczywiście nie oznacza, że w programie nie da się uzyskać takiego dachu.

Powyższy dach jest zbudowany z dwóch dachów o różnych spadkach. Pierwszy, dolny, ma ustawione połacie pod kątem 60 stopni.

I co najważniejsze, ma zdefiniowaną opcję Ograniczenie poziome dachu (p) na wysokości 320 cm.

Drugi dach zaczyna się o 26,5 cm (czyli o grubość dachu) niżej, a połacie nachylone ma pod kątem 30 stopni.

Facjatki są wprowadzone w dachu dolnym i w całości się w nim mieszczą. Gdyby tak nie było, trzeba by drugi dach wysuwać nad facjatki, żeby je nakryć.

Ponieważ powyższy dach jest złożony z dwóch dachów, to żeby wprowadzić do niego więźbę, trzeba po kolei przenieść dachy do programu R3D3-Rama 3D, pamiętając o tym, żeby odpowiednio ustawić krokwie w obu przeniesionych dachach.