Układy

Układ to nic innego, jak grupa elementów, która po zapisaniu jest wprowadzana, przesuwana i kopiowana jak jeden obiekt. Nie jest jednak nim, ponieważ po wstawieniu, zaznaczeniu i wejściu we właściwości wyświetlane jest okno Wybór typu obiektu, w którym można wybrać, do których właściwości chcemy wejść.

Grupa może składać się z takich samych elementów, np. słupów, lub z różnych obiektów, np. mebli, tworząc najczęściej wprowadzany układ:

 

Układ to także zbiór różnych elementów, które w pierwszej chwili nie koniecznie się łączą, a jednak pozwalają nam obejść pewne braki potrzebnych opcji:

Układy zapisywane są do biblioteki obiektów 2D i 3D, na zakładce Układy.

Po wprowadzeniu elementów klikamy na opcję Utwórz układ.

Po podaniu nazwy zaznaczamy elementy, zatwierdzamy poprzez prawy klawisz myszy lub Enter i wskazujemy punkt wstawienia. Odtąd punktem tym będziemy wprowadzać układ.

UWAGA: program zapamiętuje układ elementów z ich wielkościami i położeniem względem poziomu zero kondygnacji. Przy wprowadzaniu do kolejnego projektu musimy pamiętać, że będą one wprowadzane zawsze na takich samych wysokościach i z tymi samymi parametrami. A jeśli będziemy chcieli np. zmienić wysokości położenia względem zera kondygnacji, to musimy zmienić każdy element oddzielnie.