Jak zmienić grubość kreskowania ścian?

Grubości linii zmieniane są w każdym elemencie w oknie właściwości lub oknie edycji.

Kreskowanie ścian, słupów i innych elementów przeciętych przekrojem lub cięciem kondygnacji zależne jest od materiału, który jest zadany dla elementu lub warstwy. Dlatego nie zmienimy grubości kreskowania w miejscu definicji pisaków.

Materiał, rodzaj kreskowania i jego kolor definiowany jest w oknie właściwości.

Jednak grubości kreskowania tu nie znajdziemy. Jedynym miejscem, gdzie można zmienić grubość linii kreskowania jest okno Menadżera projektu i ikona koloru odpowiedniej grupy elementów. Jeśli chcemy zmienić grubość kreskowania ścian, klikamy na ikonę koloru grupy Ściany i tu zmieniamy grubość pisaka.

Jeśli elementy są dzielone na grupy, dla każdej grupy można zadać inną grubość kreskowania.