Jak stworzyć balustradę na balkonie?

Sposób wykonania barierki jest zależny od jej wyglądu. Można wybrać balkon dostępny w bibliotece obiektów 3D, ale trzeba pamiętać, że nie będzie on widoczny na przekroju i elewacjach. Trzeba go będzie na tych widokach dorysować liniami.

Dlatego praktyczniejszym sposobem jest stworzenie balustrady z dostępnych w programie opcji (choć może nie do końca do tego przeznaczonych): bryły, słupów, ścian, pochylni itp.

Poniżej kilka przykładów barierek na balkonach:

1. Balustrada ze ściany

Balustrada wykonana jest ze ściany o wysokości 100 cm, w którą wstawione zostały okna skryptowe zaokrąglone.

Dodatkowo szklana tafla zasymulowana powierzchnią predefiniowaną, czyli materiałek Szkło dekoracyjne.

 

2. Balustrada z bryły i słupów

W narożnikach tarasu wstawiamy słupki o wysokości 90 cm i przekroju 5 x 5cm (okrągłym). Pomiędzy narożnikami w równych odstępach, np. 100 cm, wprowadzamy takie same słupy.

Teraz między słupami wstawiamy bryłę rysowaną krawędzią od jednego słupa do drugiego, następnie kolejny fragment i kolejny, za każdym razem wprowadzając tę samą bryłę na wysokości 15 cm, o przekroju 2 x 10 cm. Dobrze jest przy wprowadzeniu pierwszej bryły zdefiniować także jej powierzchnię np. jako drewnianą.

Po wstawieniu jednej „linii” desek zaznaczamy wstawione bryły, klikając kolejno na każdą lewym klawiszem myszy. Po zaznaczeniu brył należy je skopiować poprzez komendę Kopiuj wybraną z opcji modyfikacji (z paska narzędzi, menu lub menu kontekstowego). Opcja pozwala na pokazanie punktu bazowego, który powinien się znaleźć na jednym z narożników naszej balustrady, w którym wprowadzimy pozostałe 3 „linie” desek.

Włączamy widok 3D i przełączamy go na widok aktywny (klikając np. dwukrotnie na widoku). Zaznaczamy po kolei linię desek i wchodzimy we właściwości.

Definiujemy wysokość od zera kondygnacji, dodajemy grupę np. d 1 i zatwierdzamy wprowadzenie.

W oknie menadżera projektu blokujemy zdefiniowaną grupę.

Powtarzamy operacje zaznaczania kolejno brył i zadawania im wysokości i przynależności do kolejnej grupy, którą po zdefiniowaniu znowu blokujemy. Tak postępujemy do ostatniej linii desek. Kiedy już balustrada będzie gotowa, można odblokować grupy brył.

 3. Ścian łukowa i słupy

Zaczynamy od zdefiniowania ściany łukowej przed jej wprowadzeniem. Definiujemy jej wysokość od zera kondygnacji, wysokość i materiał. Wstawiamy kilka centymetrów od ściany budynku (żeby nie stworzyło się pomieszczenie).

Następnie znów wstawiamy ścianę łukową, ale na wysokości poręczy i o jej grubości. Tu materiał szklany nie będzie pasował, więc dobrze byłoby go zmienić. Na koniec wstawiamy słupy do wysokości, na której znajduje się „poręcz”, w równej odległości między sobą (można wstawić jeden i użyć opcji Szyk kołowy z dostępnych modyfikacji).

We wszystkich przypadkach można zapisać stworzone balustrady jako Układ i używać w kolejnych projektach.