Linijka słońca

Nowa wersja ArCADii-ARCHITEKTURY ma wbudowaną linijkę słońca. Pozwala ona na zdefiniowaniu położenia geograficznego budynku projektowanego, zorientowaniu go względem północy i wykonaniu renderingu w określonym dniu i zadanej godzinie.

Zaczynamy od wstawienia róży wiatrów i zdefiniowania położenia geograficznego.

li-1

Jeśli różę wiatrów wprowadzamy jednym kliknięciem, to przed wprowadzeniem wchodzimy w okno właściwości, ustalamy kąt, wybieramy miejscowość i po zatwierdzeniu wprowadzamy element. Jeśli kąta obrotu róży nie znamy, a mamy podkład geodezyjny, na którym możemy ją narysować dwoma punktami, to najpierw wrysowujemy kierunek północy, a następnie podajemy lokalizację. Miejscowość możemy wybrać z listy lub po wybraniu <lokalizacja użytkowania> podać odpowiednie współrzędne.

li2

Po zlokalizowaniu obiektu możemy przejść do okna widoku 3D i włączyć opcję renderingu.

li-3

Pole Jakość odpowiada za jakość renderingu. Można wybrać rendering Normalny i lekko zmienić ustawienia lub Wysoka (dla plenerów lub dla wnętrz) odpowiednio dla wnętrz lub pleneru. Ustawienia zaawansowanych jakości też można modyfikować. Pole Obraz wynikowy to wielkość obrazka, który zapiszemy po obliczeniu renderingu. Najważniejsze jest przy linijce słońca pole Oświetlenie, oczywiście w ustawieniu Słońce. Domyślne ustawienie pozwoli nam przemieszczać po nieboskłonie (niebieskim kółku) położenie słońca, co umożliwi nam oświetleni budynku nawet od północy. Jeśli jednak nie chcemy się bawić zapisem renderingu, a tylko sprawdzić, czy w pomieszczeniach będzie światło lub czy nie zasłaniamy innych budynków, to użyjmy opcji Automatyczna pozycja Słońca. Po jej wybraniu definiujemy dzień i godzinę, które nas interesują i po kliknięciu na Ok zaczyna się obliczać rendering. Ustawienia tego renderingu, włącznie z położeniem słońca, datą i godziną, można zapisać do użycia w kolejnych rysunkach opcją Zapisz ustawienia użytkownika.

li-4

10 czerwca, godzina 10:20

li-5

10 czerwca, godzina 15:20

Jeśli chcielibyśmy z jednego miejsca zapisać kilka wizualizacji o różnych godzinach lub w różnych dniach, to albo zrobimy to ręcznie, puszczając każdą po kolei, albo w danym miejscu wstawmy kilka kamer i skorzystajmy z opcji multirenderingu, definiując dla każdej kamery inną godzinę.