Dodawanie kondygnacji

Dodać kondygnację można wyłącznie w oknie Menadżera projektu poprzez zaznaczenie (kliknięcie) istniejącej kondygnacji i dodanie odpowiednio piętra powyżej lub poniżej.

a-kond-0

Dla dodania kondygnacji klikamy na nazwie istniejącej kondygnacji i albo z ikon, które pojawiły się na górze okna, albo po kliknięciu prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego, wybieramy odpowiednio a-kond-2-ico Dodaj kondygnację powyżej lub a-kond-3-ico Dodaj kondygnację poniżej.

a-kond-1

Jeśli wybierzemy wstawienie kondygnacji poniżej, to na drzewie projektu kondygnacja będzie umieszczona poniżej istniejącej i elementy na niej rysowane także na przekroju i w widoku 3D będą umieszczone poniżej. Analogicznie jeśli wybierzemy wstawianie kondygnacji powyżej, to na drzewie projektu i w projekcie jej wszystkie elementy znajdą się powyżej.

a-kond-4

W powyższym oknie nazywamy kondygnację i definiujemy jej wysokość.

UWAGA: wysokość kondygnacji w systemie ArCADia BIM jest liczona od stropu surowego do stropu surowego kondygnacji powyżej, czyli nie jest uwzględniana podłoga.

Jeśli nowa kondygnacja ma być inna w obrysie i pozostałych elementach od istniejącej, to po zadaniu nazwy i wysokości zamykamy okno przyciskiem OK. Jeśli natomiast coś jest nam potrzebne z istniejącej kondygnacji lub może nawet wszystko, to musimy przed zamknięciem okna zaznaczyć opcję Kopiuj zawartość zaznaczonej kondygnacji i z listy wybieramy elementy, które chcemy skopiować.

a-kond-5

Na powyższej liście są tylko główne elementy kondygnacji, nie ma tu elementów przynależących do innych, czyli takich, które bez innych nie mogą istnieć, np. okna czy drzwi. Jeśli nie mamy ściany, to ani okna, ani drzwi nie wstawimy. Dlatego te elementy należą do ściany i nie ma ich na liście, ponieważ ściany zawsze kopiowane są z elementami do niej przynależnymi. Jeśli stolarka później nie będzie potrzebna, to ją po prostu usuwamy. Ale przy kopiowaniu zostaną przeniesione.

Po zatwierdzeniu dodawania kondygnacji okno Menadżera projektu zostaje zmienione, nowa nazwa kondygnacji zostaje w nim wyświetlona i automatycznie program przełączy projekt na tę właśnie kondygnację.

a-kond-6

 

Przełączamy się między kondygnacjami, klikając dwukrotnie na tej, która ma być aktywna. Wówczas ikona przed nią zmieni kolor na żółty. Po tym poznajemy aktywną kondygnację.